KE2060 Kemitekniskt beräkningsprojekt 7,5 hp

Computational Project in Chemical Engineering

Fördjupningskurs speciellt för Kemiteknikinriktningen, profilen Kemiteknisk modellering, där ett beräkningsprojekt genomförs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20083

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 30

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Göran Lindbergh <gnli@kth.se>

 • Lärare

  Matthäus Bäbler <babler@kth.se>

  Yohannes Kiros <yohannes@kth.se>

 • Målgrupp

  SAP students only

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60943

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Göran Lindbergh <gnli@kth.se>

 • Lärare

  Matthäus Bäbler <babler@kth.se>

  Yohannes Kiros <yohannes@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla studenter

 • Del av program

Lärandemål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i att genomföra ett större beräkningsprojekt inom kemitekniken.

Man skall efter avslutad kurs kunna utföra följande: Problemdefinition, formulering av problemet i matematiska termer, val av numeriska metoder och datorprogram, planering av beräkningsarbetet samt genering av, slutledningar från och rapportering av resultaten.

Dessutom

• att kunna utvidga sina kunskaper för att angripa problem inom nya områden och med nya beräkningsverktyg

• att kunna skaffa sig nödvändig information och använda den på ett ingenjörsmässigt sätt

• att ge självförtroende för att kunna angripa komplicerade problem och ta ansvar för att arbetet ger rimliga resultat

• att träna arbete i grupp, muntlig och skriftlig kommunikation

Kursens huvudsakliga innehåll

Deltagarna i kursen får arbeta med beräkningsprojekt som avser problem från industri- eller universitetsvärlden. Informationsinhämtning och studier avseende det problemområde, de lösningsmetoder och datorverktyg som krävs för den valda uppgiften. Muntlig, skriftlig och webbaserad presentation av resultaten.

Behörighet

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Litteratur

Anpassad till projektuppgifterna.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt beräkningsprojekt inklusive seminarium, websidor och datorprogrampresentationer (PRO1; 7,5 hp).

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Göran Lindbergh <gnli@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1654

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.