KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 hp

Applied Electrochemistry

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Syfte med kursen är att ge deltagarna nödvändiga grundkunskaper för att förstå, analysera och lösa problem kring elektrokemiska processer. Deltagarna ska också få kännedom om elektrokemins tillämpningar inom bränsleceller, batterier, elektrolytiska processer och elektrokemisk korrosion, samt grundläggande färdigheter i beräkningar av elektrokemiska system och i experimentella elektrokemiska metoder.

Kursen vänder sig till blivande civilingenjörer, men även till yrkesverksamma och doktorander som behöver en grundläggande utbildning inom området.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10078

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Ann Cornell <amco@kth.se>

 • Lärare

  Carina Lagergren <carinal@kth.se>

  Gaston Crespo Paravano <gacp@kth.se>

  Göran Lindbergh <gnli@kth.se>

  Rakel Wreland Lindström <rakel2@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10059

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Ann Cornell <amco@kth.se>

 • Lärare

  Carina Lagergren <carinal@kth.se>

  Göran Lindbergh <gnli@kth.se>

  Rakel Wreland Lindström <rakel2@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10198

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ann Cornell <amco@kth.se>

 • Lärare

  Carina Lagergren <carinal@kth.se>

  Gaston Crespo Paravano <gacp@kth.se>

  Henrik Ekström <heek@kth.se>

  Rakel Wreland Lindström <rakel2@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51650

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Ann Cornell <amco@kth.se>

 • Lärare

  Carina Lagergren <carinal@kth.se>

  Gaston Crespo Paravano <gacp@kth.se>

  Göran Lindbergh <gnli@kth.se>

  Rakel Wreland Lindström <rakel2@kth.se>

 • Målgrupp

  kurstillfälle fär doktorander

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Läsperiod 1

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna

 • analysera olika spänningsbidrag till en elektrodpotential respektive en cellspänning utgående från grundläggande samband inom termodynamik, kinetik och masstransport.
 • beskriva olika elektrokemiska tillämpningar som strömkällor, elektrolytiska processer och korrosion.
 • utföra enklare beräkningar på olika elektrokemiska tillämpningar.
 • analysera strömfördelning i elektrokemiska system med hjälp av datorsimulering.
 • beskriva grundläggande experimentell metodik inom elektrokemi och utföra enklare experiment. Från ström-spänningskurvor beräkna data som kinetiska parametrar och diffusionskonstanter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det elektrokemiska dubbelskiktet, elektrodkinetik, materietransport, elektrokemiska system, elektrokatalys. Utformning av elektrokemiska celler, strömfördelning. Porösa elektroder. Översikt över elektrokemiska processer och strömkällor.

Laborationerna exemplifierar grundläggande experimentell metodik samt elektrokemiska processer och strömkällor.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För att du ska klara kursen med normal arbetsinsats förutsätts att du har förkunskaper motsvarande kurserna Kemisk jämvikt, Kemisk termodynamik, Kemisk dynamik, Reaktions- och separationsteknik, Transportprocesser och energiomvandlingar samt Numeriska metoder, kemisk termodynamik och kemisk dynamik eller motsvarande. Om du inte har alla dessa förkunskaper kan du säkert på egen hand inhämta det du behöver under kursens gång.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier:
Godkänd LAB1, ÖVN1 och TEN1.
Betyget (A-F) avgörs av poängen på TEN1, med tillägg av eventuella bonuspoäng, enligt nedan.
Poäng  Betyg
34 - 36  A
30 - 33  B
26 - 29  C
22 - 25  D
18 - 21  E
16 -17  Fx

Krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Ann Cornell <amco@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1823

Påbyggnad

Elektrokemiska energiomvandlare (KE2300) kan läsas före eller efter denna kurs.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.