KE2171 Bränslecellen 7,5 hp

The Fuel Cell

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande INSTÄLLD

Lärandemål

Bränsleceller kan i framtidens samhälle förväntas få en betydande roll som energiomvandlare i fordon, portabel elektronik, samt för distribuerad kraft- och värmeproduktion. Det övergripande målet i kursen är att ge en bred bakgrund om bränsleceller och bränslecellssystem, samt grundläggande kunskaper om principen för bränslecellens funktion och bränslecellssystemets uppbyggnad.

Kursens huvudsakliga innehåll

Bränsleceller kan i framtidens samhälle förväntas få en viktig roll som energiomvandlare i fordon, distribuerad kraft och värme samt för portabel elektronik. Kursen behandlar användningen av bränsleceller för dessa applikationer och omfattar följande moment:

• elektrokemiska reaktioners termodynamik och kinetik
• bränslecellers funktion och uppbyggnad
• bränslecellssystemets uppbyggnad, delkomponenter och termodynamik
• bränslen för bränsleceller och deras produktion, hantering och omvandling i bränslecellssystem
• kraftelektronik och elektriska maskiner för bränslecellssystem

Föreläsningarna kompletteras med övningar för att underlätta förståelsen av de mer beräkningsinriktade avsnitten i kursen. En experimentell laboratorieövning ger insikt i praktisk bränslecellsdrift.
Kursen innehåller även en obligatorisk projektuppgift, där varje grupp får en inlämningsuppgift som omfattar flera deluppgifter. Uppgiften innefattar beräkningar för ett bränslecellssystem och några av dess komponenter. Utifrån dessa resultat dras slutsatser om systemets funktion. Uppgiften redovisas skriftligt i en rapport och därefter muntligt.

Behörighet

Minst 150 högskolepoäng från akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program, eller motsvarande kunskaper. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Litteratur

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Alla moment på kursen ska vara godkända.

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.