KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 hp

Sustainable Systems for Heat, Power and Materials Production

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10077

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Henrik Kusar <hkusar@kth.se>

 • Lärare

  Mikael Lindström <mil@kth.se>

  Per Alvfors <alvfors@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10060

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Henrik Kusar <hkusar@kth.se>

 • Lärare

  Mikael Lindström <mil@kth.se>

  Per Alvfors <alvfors@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • Förstå principen för processintegration för att uppnå effektivare utnyttjande av råvara och energi

 • Förstå och kunna förklara fördelar med samtidig produktion av flera produkter men också när det inte är gynnsamt

 • Beskriva ett antal relevanta kommersiella processer och processer under utveckling

 • Kritiskt kunna analysera nya möjligheter för samtidig produktion av flera produkter

 • Bedöma och kritiskt analysera olika möjligheter för framställning av olika produkter från samma råvara eller produktion av en produkt från olika råvaror

 • Analysera och granska samverkan mellan olika tekniska och ekonomiska aspekter vid utveckling av integrerade processystem

 • Känna till grundläggande utvärderingsverktyg för att bedöma komplexa processystem som är relevanta för denna kurs (t. ex. pinchteknologi)

 • Utföra enklare beräkningar genom att använda metoder för processanalys som presenterats i kursen

 • Planera och samla in tekniska data för att kunna utföra mass- och energibalanser

 • Diskutera och identifiera relevanta systemgränser för processanalys

Kursens huvudsakliga innehåll

Koncept för samtidig produktion av flera produkter från en råvara för att erhålla synergier vad gäller både energianvändning och råvaruåtgång. Beskrivning och genomgång av ett antal processer såväl på kommersiell som utvecklingstadium.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas närmare kursstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd på alla moment

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Henrik Kusar <hkusar@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.