KF2220 Biopolymerer, kurs B 7,5 hp

Biopolymers

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Grundkurs i biopolymerernas struktur, funktion och användning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT13.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Förklara och värdera biopolymerernas egenskaper utifrån deras struktur (atomär, nano-, mikro- och makro)
 • Föreslå lämpliga syntesiska- och biopolymerer till miljöanpassade produkter
 • Ge förslag på lämplig biopolymer till polymer applikation

Analysera och värdera kretsloppsanpassning av bio- och syntetiska polymerer

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar biopolymerernas struktur och egenskaper, främst proteiner, polysackarider, nukleinsyror, polyuronsyror och naturgummi. Biomedicinska material och deras användning. Användningen av biopolymerer samt deras funktion och egenskaper i s.k. miljöanpassade polymerer genomgås. Några tekniskt viktiga biopolymerers framställning, bearbetning, karakterisering och användning studeras. Avfallshantering-miljöfrågor vid användning av nativa polymerer behandlas. Polymkarakterisering i miljöanalyser.

Behörighet

3E1305 Polymera material, ak
3E1320 Polymerkemi

Litteratur

J. Vincent: Structural Biomaterials

M. Elices: Structural Biological Materials

Vetenskapliga artiklar

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen 4,5 hp
Godkänd projektlaboration (rapport + seminarium) 3,0 hp
Deltagande i studiebesök.

Ges av

CHE/Fiber- och polymerteknologi

Kontaktperson

Dane Momcilovic, mdan@polymer.kth.se, 08-790 82 34

Examinator

Dane Momcilovic <mdane@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3E1354

Fr o m läsåret 2010/2011 ersätts kursen KF2220 av kursen KF2180.

Påbyggnad

Dr. kurser
3E5030 Kromatografi för analys av polymerers interaktion med miljön
3E5037 Mikrobiologi inom polymervetenskap

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.