Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKF2330 Concepts of Materials 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KF2330 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

An advanced overview of materials used in engineering-metals, ceramics, polymers and fiber based materials. Examines microstructure of materials and macroscopic properties such as modulus of elasticity and tensile and shear strengths. Topics such as phase diagrams, solid state transformations, fracture, corrosion and sizing are included. Some laboratory demonstrations.

Lärandemål

You should be able to:

 • describe the structure of metals, ceramics, polymers and fiber based materials.
 • describe the properties (strength, shear, compression, corrosion resistance and degradation) characterizing metals, ceramics, polymers and fiber based materials.
 • reflect on choice of materials for certain applications/final products
 • describe recovery processes for the most common materials
 • describe the most common testing methods for materials

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboratory Work, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Exercises, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Written examination 4 credits.
Projekt lab (report + seminar) 1.5 credits
Tutorials 2 credits

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Johansson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats KG Johansson, matskg@polymer.kth.se, 08-790 92 87