KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 hp

Fibre Technology - Natural and Synthetic Fibres

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20088

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Lars Wågberg <wagberg@kth.se>

 • Lärare

  Gunnar Henriksson <ghenrik@kth.se>

  Per Larsson <perl5@kth.se>

  Torbjörn Pettersson <bobo1@kth.se>

 • Målgrupp

  SAP students only

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna:

 • beskriva hur cellulosafibrers egenskaper hänger samman med fibernätverksstruktur och           egenskaper (mekaniska och optiska).          förklara vilka kemiska komponenter som ingår i fiberväggen, hur de påverkas av fiberfriläggning samt vilken uppgift de har i fiberväggen
 • förklara hur fibrer växelverkar med fukt med hjälp av termodynamiska grundprinciper
 • förklara enhetsprocessernas betydelse för fiberstruktur, fiberkemi och ytkemiska egenskaper.
 • beskriva hur fibrer kan modifieras via kemiska och fysikaliska metoder
 • ge exempel på experimentella metoder för att karakterisera fiberns struktur och egenskaper
  förklara hur syntetiska fibrer tillverkas samt förklara samband mellan kemi, process och fysikaliska egenskaper
 • använda facklitteratur på engelska
 • presentera utvald facklitteratur i seminarieform.

Kursens huvudsakliga innehåll

Råvaror för papperstillverkning. Samband mellan fiber- och pappersegenskaper. Enhetsprocessernas betydelse för fibrer och produktegenskaperna (mekaniska och optiska egenskaper). Cellulosa/vatten systemet. Fibersvällning och koppling till process/produktegenskaper.

Olika fysikaliska och kemiska metoder för att modifiera fiberegenskaper.

Hierarkiska strukturer hos papper/kartongmaterial och fibernätverk för t ex hygienprodukter. Cellulosabaserade fiberkompositer samt framtida utveckling. Kemi och struktur hos syntetiska fibrer

 • Laborationer
 • Fiberidentifiering
 • Laddningsbestämning av fibrer
 • Inverkan av tillsatskemikalier på pappersegenskaper
 • Litteraturstudier

Studieresa

En obligatorisk tvådagars studieresa ingår i kursen.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Tre års studier vid civilingenjörsprogrammet i Kemivetenskap/ Teknisk Kemi på KTH eller
motsvarande

Litteratur

Fibre Technology The Ljungberg Textbook

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarieuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen
Laborationskurs 
Litteraturuppgift

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Examinator

Lars Wågberg <wagberg@kth.se>

Övrig information

Kursen har ersatt kursen  KF2030. (Utökad med 1.5 hp om syntetiska fibrer)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.