LI1011 Informationssökning 1,5 hp

Information Searching

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ges endast om resurser finns.

Kursen ges endast om minst sex deltagare anmäler sig. Detta meddelas cirka en vecka före kursstart.

Kursen ges varannan vecka på svenska och varannan på engelska

Kursen vänder sig till studerande på B, BD, I, M, P samt övriga program efter överenskommelse med kursansvariga.

Kursen ges på KTHs bibliotek, campus Valhallavägen, Osquars backe 31

Grunddragen i den teknisk-vetenskapliga kommunikationen. Informationssökning i nätbaserade databaser inom egna ämnesområdet. Anskaffning av originaldokument i tryckt och/eller elektronisk form

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• kritiskt analysera och formulera sina behov av information och
• välja – mellan olika alternativ – effektiva sätt att fylla dessa behov.

Kursens huvudsakliga innehåll

Konkret ska studenten efter avslutad kurs kunna
• redogöra för de olika kommunikationskanalerna inom vetenskap och forskning och deras betydelse
• använda sitt fackområdes viktigaste databaser och andra såväl elektroniska som tryckta informationskällor
  o även för komplexa sökfrågor
  o i  många olika (även tidigare okända) gränssnitt
• manövrera i de stora datorbaserade katalogerna hos internationella publika bibliotek samt navigera i stora bibliografiska nätverk och utnyttja dessa och bibliotekens alla sorters resurser
• vid behov anskaffa dokument via andra vägar än genom bibliotek
• tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt gentemot information man tar del av

Behörighet

Kunskaper inom det egna ämnesområdet motsvarande minst 3 års högskolestudier på heltid. Studenten måste kunna uttrycka sig obehindrat på engelska inom sitt ämne. Annars saknas förutsättningarna för att kunna formulera användbara och ändamålsenliga sökningar inom hela ämnesområdet samt evaluera resultaten av utfört sökande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper inom det egna ämnesområdet motsvarande minst 3 års högskolestudier på heltid. Studenten måste kunna uttrycka sig obehindrat på engelska inom sitt ämne. Annars saknas förutsättningarna för att kunna formulera användbara och ändamålsenliga sökningar inom hela ämnesområdet samt evaluera resultaten av utfört sökande.

Litteratur

Kurslitteratur finns i kursens representation på webben. Däri ingår:
o  VÄGAR TILL VETENSKAPLIG INFORMATION av E  Kihlén, A Lantz 3:e Rev Uppl, 2005
o  Into Info, ett kurspaket på webben
o  Informationssökningens när? var? hur? KTHBs  introduktionspaket i informationssökning.
o  Utdelat material.

Utrustningskrav

Tillgång till dator med Internetanslutning och webbläsare är ett absolut krav.
Studenten bör senast vid kursstart anskaffa ett lånekort vid KTHs bibliotek.

Examination

 • LAB1 - Laboration 1, 0,7, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration 2, 0,8, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Krav för betyget godkänt är  
1. Närvaro vid och deltagande i samtliga 3 laborationstillfällen
2. Godkänt prov
3. Godkänd redovisning av eget sökande.

Ges av

ECE/Ämnessökning och -kurser

Kontaktperson

Göran Hamrin/Thomas Nyström/

Examinator

Göran Hamrin <ghamrin@kth.se>

Mikael Danielsson <mida@kth.se>

Övrig information

Anmälan till kurserna skall alltid göras via studentwebben, antagning.se eller hos din studievägledning.

Observera! Innehållsmässigt överlappar flera av våra kurser varandra i olika utsträckning. Därför kan man normalt endast räkna med 1 informationssökningskurs i sin examen. Detta gäller mellan alla våra kurser på grundnivå förutom LI1171 och LI116N, men inbördes även mellan dessa två kurser.

Kursen ges på KTHs bibliotek, campus Valhallavägen, Osquars backe 31.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.