MF101V Grundkurs i digital- och mikrodatorteknik 15,0 hp

Introduction to Digital Electronics including Microcomputer

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Avo Kask, tel. 08-790 71 16, fax 08-20 22 87, e-post avo@md.kth.se

Examinator