MF1027 Mikrodatorer i produkter 9,0 hp

Microcomputers in Embedded Systems

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Grupper om 2-3 teknologer ska konstruera, bygga samt redovisa ett autonomt, mikrodatorbaserat projekt. Projekten varierar från en kursomgång till en annan.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Aavo Kask <avo@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1827

Påbyggnad

Dynamik och rörelsestyrning MF2007 och Inbyggda styrsystem MF2008