MF1042 Visualisering och kommunikation 6,0 hp

Vizualisation and Communication

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutat kurs ska studenten ha beretts möjlighet att:

 • Formulera problem och söka lösningar med hjälp av modellbaserade metoder och moderna datorhjälpmedel;
 • Utifrån enkla handritade skisser i programarbetets tidiga skeden ha kunskap om och färdighet i att överföra dessa till ytmodellerings- och solidmodelleringsprogram;
 • Tillämpa ytmodellering som ett aktivt skissverktyg;
 • Överföra modeller framtagna i ytmodelleringsprogram inom Solid Edge kunna överföra detta till Solider för modellframställning i t ex fleroperationsmaskin;
 • Kunna utföra animeringar i presentationssyfte inom ramen för t ex presentation på Internet;
 • Kunna presentera slutprodukten på poster genom användande av presentationsprogram samt kunna utforma en enkel datorpresentation;

Muntligt presentera den tekniska lösningen i diskussionsform, vid ett s.k. kritiktillfälle

Kursens huvudsakliga innehåll

Övningsuppgifter och laborationer genomförs i grupper om 3-4 studenter.

Projektuppgift som genomförs individuellt men handleds och kommuniceras i grupper.

Kursens består av fem moment, A-E

A Ytmodellering, från skiss till datormodell

B Solidmodellering, från ytmodellering till solider

C Tillverkning av fysisk modell, från solidmodell

D Datoranimering

E Redovisning med modell, poster och muntlig presentation

Behörighet

Kurserna MF1012 och MF1014 eller MF1015 eller MG1003.

Litteratur

Meddelas senare.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd inlämningsuppgift kursavsnitt A-B, (INL1; 3 hp)
Godkänd presentation avsnitt C-E vid gemensamt kritiktillfälle (PRO1; 3 hp)
För slutbetyg fordras samtliga deluppgifter godkända.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Carl Michael Johannesson, 08-790 73 37, cmj@md.kth.se

Examinator

Carl Michael Johannes Johannesson <cmj@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.