MF2014 Fluida system och maskiner 6,0 hp

Fluid Systems and Machines

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Grundläggande kännedom om energiomvandling: turbiner, pumpar, motorer och cylindrar. Idé om konstruktion av dessa komponenter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge kännedom om grundläggande komponenters funktion och uppbyggnad. Den ska också ge insikt om vilka möjligheter som finns för omvandling av energi från fluid form till mekanisk och vice versa. Kursen skall även ge de kunskaper som behövs för att göra grundläggande dimensioneringar av hydraul-, pneumatik-, pump- och fläktsystem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar grundläggande teori inom områdena strömningslära, hydrauliska strömningsmaskiner, termiska strömningsmaskiner, kompressorer, pneumatik och hydraulik. Kursen behandlar även de ingående komponenternas uppbyggnad och egenskaper samt grundläggande systemuppbyggnadsteknik och tillämpningar.

Behörighet

MJ1112 Tillämpad termodynamik. (4A1112)

Litteratur

Kompendier och särtryck.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,8, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 5,2, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TENA; 5,2 hp) och laborationer (LAB1; 0,8 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Jan Hölcke, 08-790 78 43, janh@md.kth.se

Examinator

Jan Hölcke <janh@md.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1343

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.