MF2035 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp

Mechatronics, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Mekatronik högre kurs syftar till att ge de studerande de professionella färdigheter som behövs för att skapa innovativa mekatroniska produkter. Denna tvärvetenskapliga produktutveckling realiseras genom att kombinera mekanisk konstruktion med regler-, elektronik- och programvaruutveckling. I denna kurs kommer studenterna att utsättas för verkliga industriella behov och situationer genom nära samarbete med industriella partners.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten skall efter kursen kunna:

• tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt lära sig att skaffa nya på begäran;

• identifiera, jämföra och kritiskt bedöma aspekter av ett tekniskt problem, för att fatta konstruktionsbeslut;

• använda professionella verktyg och processer som är nödvändiga för utvecklingen av mekatroniska produkter;

• lära sig att organisera, hantera, leda och bli en del av ett tekniskt och komplext utvecklingsprojekt.

Studenten skall efter kursen ha god teknisk förståelse, kunskap och färdighet i

• modellering, simulering och visualisering av dynamiska produkter och system;

• metoder och verktyg för co-design och optimering av mekatroniska system;

• att arbeta igenom alla aspekter av en teknisk utvecklingsprocess;

• utforma och genomföra prototyper.

Vidare ska studenten kunna arbeta igenom alla aspekter av en teknisk utvecklingsprocess:

• tillämpa och använda professionella verktyg och metoder för produktutveckling;

• använda modern och relevant arbetsmetoder;

• tillämpa en modellbaserad utveckling och därmed relevant förhållningssätt till mekatronisk produktutveckling;

• tillämpa en grundläggande testprocess;

• tillämpa en metod för kravhantering.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på produktutveckling, av mekatroniska produkter, i stora projekt. Innovativa och intelligenta produkter skapas genom att utveckla kunskaper och färdigheter i rörelsestyrning, robotik, inbyggda system, realtidsprogrammering, distribuerade system. Kursen bygger på problembaserat lärande och arbete i större projekt, där förmågan att engagera sig i professionell utveckling och samtidigt utveckla samarbete, kommunikation och projektledning praktiseras.

I lärandemiljön är team bildning, lagarbete och industriell samverkan en integrerad del. Studentteamen arbetar i samverkan med företrädare för industrin att bestämma de specifika faktorer som styr produktkrav, design och realisering. Teamen fokuserar på produktbehov, konstruktion, prestandakrav och testning och validering.

Behörighet

Antagna till spåret mekatronik

MF2030, MF2042 eller likvärdiga

Följande kurser är starkt rekommendeade att läsa före, eller parallellt med kursen:

MF2043, MF2044, MF2007, MF2034

Rekommenderade förkunskaper

Följande kurser är starkt rekommendeade att läsa före, eller parallellt med kursen:

MF2043, MF2044, MF2007, MF2034

Litteratur

Beslutas senare

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projekt, 6,5, betygsskala: P, F
 • PRO5 - Projekt, 1,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Björn Möller, bjornmm@kth.se, 08 790 8072

Examinator

Jan Wikander <janwi@kth.se>

Påbyggnad

MF204X Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 30,0 hp

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.