MF203U Förbränningsmotorteknik grundkurs II, uppdragsutbildning 6,0 hp

Internal Combustion Engines Basic Course II, Commissioned Education

Kursen syftar till att ge en bra grund för utvecklingsarbete, produktion och applikation av kolvmotorer. Fokus ligger på diesel- och ottomotorer med dess egenskaper, konstruktion, funktion och lagkrav.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva kolvmotorns grundläggande mekaniska konstruktion

 • Beskriva hur valet av motorkonfiguration påverkar motorns vibrationer

 • Beskriva funktionen hos kylsystemet och dess ingående komponenter

 • Beskriva funktionen hos smörjsystemet och dess ingående komponenter

 • Beräkna grundläggande termodynamiska data för en komplett arbetscykel i en motor

 • Beräkna erforderlig mängd bränsle för stökiometrisk förbränning av några vanliga bränslen

 • Redogöra för förbränningssystemet fungerar i ottomotorn

 • Redogöra för emissionsbildningen i ottomotorn

 • Redogöra för hur emissionerna kontrolleras i ottomotorn

 • Redogöra för förbränningssystemet fungerar i dieselmotorn

 • Redogöra för emissionsbildningen i dieselmotorn

 • Redogöra för hur emissionerna kontrolleras i dieselmotorn

 • Beskriva hur lagkrav påverkar motorutvecklingen

Kursens huvudsakliga innehåll

Innehållet syftar till att ge en bra grund för utvecklingsarbete, produktion och applikation av kolvmotorer med inre förbränning, med fokus på diesel- och ottomotorer, vilket huvudsakligen innebär:

 • En allmän orientering kring motorns egenskaper

 • En geonomgång av motorns mekaniska konstruktion, med fokus på viktiga komponenter

 • Motorers termodynamik

 • Motorers förbränning

 • Avgasemissioner, hur dessa bildas och reduceras, samt deras påverkan på människan och miljön

 • Bränslen och deras påverkan på miljön

 • Lagkrav

Kursupplägg

Kursen innehåller en blandning av föreläsningar, självstudier, seminarier och laborationer.

Behörighet

Kunskaper i matemaik, mekanik och termodynamik motsvarande de tre första åren på civilingenjörsprogrammen för farkost, maskin, design och produktframtagning.

Litteratur

Richard Stone, Introduction to internal combustion engines

Bosch Automotive handbook

Material från föreläsningar i kursen

Material från seminarier i kursen

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 2,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Andreas Cronhjort <andreas.cronhjort@itm.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.