MF2054 Modellbaserad produktutveckling, adaptionskurs 3,0 hp

Modell-Based Design, Adaption Course

Kursens huvudmål är att ge studenter med en Kandidatexamen från ett annat program än KTH s civilingenjörsprogram CDEPR, CMAST, eller CFATE de grundläggande färdigheter i att använda de datorbaserade modelleringsverktyg som används i de obligatoriska kurserna i Masterspåret Maskinkonstruktion (TIPUM IPUB).

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50116

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P1: G1, I1, C2. mer info

 • Kursansvarig

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Lärare

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIPUM (IPUB) studenter med en Kandidatexamen från ett annat program än KTH civilingenjörsprogram CDEPR, CMAST, eller CFATE.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50834

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: G1, I1, C2. mer info

 • Kursansvarig

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Lärare

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIPUM (IPUB) studenter med en Kandidatexamen från ett annat program än KTH civilingenjörsprogram CDEPR, CMAST, eller CFATE.

 • Del av program

Lärandemål

En student skall efter avslutad kurs:

• kunna resonera kring motiven för att använda CAD- och CAE-verktyg vid teknisk produktutveckling

• kunna använda MATLAB för att göra enkla program som löser matematiska och ingenjörsproblem.

• kunna använda SolidEdge för att skapa CAD-modeller av mekaniska komponenter och sammanställningar.

• kunna använda Ansys för att skapa och analysera statiska, dynamiska och termiska ingenjörsproblem med finita-elementmetoden

• ha utfört en integrerad CAD- och FEM-modellering

• ha skapat en MBS-modell, utfört en dynamisk simulering och analyserat simuleringsresultaten

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens huvudmål är att ge studenter med en Kandidatexamen från ett annat program än KTH s civilingenjörsprogram CDEPR, CMAST, eller CFATE de grundläggande färdigheter i att använda de datorbaserade modelleringsverktyg som används i de obligatoriska kurserna i Masterspåret Maskinkonstruktion (TIPUM IPUB).

Kursupplägg

• Lektioner (4 x 2 timmar): Lektioner över modellbaserad produktutveckling, numerisk modellering med Matlab, CAD-modellering med SolidEdge, finita-element modellering med Ansys och MBSmodellering med Adams.

• Datorövningar (8 x 2 timmar): Practical exercises on topics introduced at a preceeding lecture. Each exercise is performed individually and the results must be documented and approved.

• Självstudieövningar (ej schemalagd tid).

• Individuella uppgifter (ej schemalagd tid).

Behörighet

En Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

En Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

Publiserat kursmaterial på KTH Social och Bilda.

Publiserat kursmaterial på KTH Social och Bilda.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Ett godkänt betyg förutsätter att alla övningar och individuella uppgifter är godkända.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Ulf Sellgren, ulfse@kth.se

Examinator

Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.