MF2075 Forskningsprojekt i industriell produktutveckling 18,0 hp

Engineering Design Research Project

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen förbereder dig för ditt kommande arbete som ingenjör med målsättning att arbeta i en forskningsmiljö, antingen i ett akademiskt eller industriellt sammanhang.

Den ger dig de erfarenheter och professionella färdigheter som behövs för att tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder i arbete med ett tekniskt forskningsprojekt. Det ger dig också kunskaper och färdigheter i att planera, leda och delta i forskning.

Genom ett nära samarbete med en forskargrupp vid KTH, förväntas du arbeta i ett forskningsprojekt, och samtidigt lära dig att organisera arbetet inom gruppen.

Forskningsarbetet bedrivs inom ett av tre teman för Industriell Produktutveckling: Maskinkonstruktion, Mekatronik eller Förbränningsmotorteknik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Organisera, leda och bli en del av ett tekniskt och komplext forskningsprojekt.
 • Utveckla och följa en projektplan, inklusive hantering av eventuella avvikelser.
 • Utvärdera och tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder som är relevanta för forskningsprojektet.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt lära dig att skaffa nya på begäran.
 • Identifiera och lära in kunskaper som är relevanta för forskningsprojektet och sammanfatta dem i en litteraturstudie.
 • Rapportera resultaten i en sammanhängande och väl strukturerad skriftlig rapport och en muntlig presentation
 • Identifiera det mest relevanta publiceringforumet (konferens, tidskrift, workshop, etc.) för forskningsprojektet och formulera projektresultaten i en lämplig vetenskaplig publikation.
 • Självständigt identifiera och formulera ytterligare forskningsfrågor som kan vara i fokus för ett tidsbegränsat och individuellt framtida projekt (till exempel ett examensarbete på heltid).

Kursens huvudsakliga innehåll

I denna kurs tillämpas kunskaper från studierna på KTH i projektarbeten med forskningsfokus genom ett nära samarbete med en forskargrupp vid KTH. Forskningen är inriktad på ett av tre teman för Industriell Produktutveckling: Maskinkonstruktion, Mekatronik eller Förbränningsmotorteknik.

Genom att arbeta som en del av ett team får du lära dig att organisera, hantera, leda och bli en del av ett tekniskt och komplext forskningsprojekt. Detta inkluderar att du ska kunna definiera ditt eget projekt, ta egna beslut och initiativ samt att se till att projektet slutförs i tid och i enlighet med projektplanen.

Som en del av forskningsarbetet behöver du utföra en litteraturstudie för att få nya kunskaper som är relevanta för forskningsprojektet.

Resultatet av arbetet kommer att behöva presenteras, både muntligt och i olika former av skriftlig dokumentation.

Behörighet

Du är behörig för studier i åk 4 samt godkänd i följande kurser (eller motsvarande):

    MF2070

    För TIPUM spår IPUA: EL1000 eller EL1120, MF1017 eller MF1016, MF2047, SD2125

    För TIPUM spår IPUB: MF2024, MF2010, MF2058

    För TIPUM spår IPUC: MF2030, MF2042, MF2043

Litteratur

Kursmaterial och litteratur är tillgängligt online.

Examination

 • PRO3 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO4 - Projekt, 12,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Jad El-Khoury (jad@kth.se)

Examinator

Andreas Cronhjort <andreas.cronhjort@itm.kth.se>

Martin Törngren <martint@kth.se>

Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

Övrig information

Högst ett projekt kommer att vara tillgängligt för var och en av de tre TIPUM spåren. För varje spår krävs minst tre studenter för att kursen skall ges, och högst fem studenter kan delta i ett projekt.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.