MG1005 Fördjupningsarbete i industriell produktion och management 15,0 hp

Project Course in Production Engineering and Management

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator