MG1018 Produktionsautomatisering 7,5 hp

Production Automation

Produktion, Automatisering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Etter väl godkänd kurs har du:

 • kunskap om grundläggande principer för verkstadsteknisk automatisering
 • god kännedom om komponenter, särskilt programmerbara styrsystem (PLC), verktygsmaskiner och industrirobotar och deras egenskaper
 • kunskap om hur enskilda komponenter sammanförs i automatiserade system där bearbetning, montering, materialhantering, samordning, övervakning och integrerad kvalitetskontroll ingår i styruppgifterna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Förutsättningar för verkstadsteknisk automatisering, principer för programstyrda maskiner och utrustningar, programmerbara styrsystem (PLC), maskinegenskaper, fördjupad NC-teknik, mätstyrning, materialhantering, tillförsel, industrirobotar (IRb), datorkommunikation, övervakning, artificiell syn, driftsäkerhet, människa-maskin aspekter. Organisationsformer för tillverkning och montering, linjeflöden, parallella flöden, simulering.

För att befästa kunskaper och ge "hands on" erfarenheter genomförs ett flertal laborationer med tillhörande övningsuppgifter.

Behörighet

CINEK3IPI eller I3 IPI

För fristående studerande:

Grundläggande högskolebehörighet samt Svenska B och Engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Kurspärm

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,8, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,2, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter (ÖVN1; 1,5 hp), Godkända laborationer (LAB1; 3,8 hp), Godkänd tentamen (TEN1; 2,2 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Antonio Maffei <maffei@iip.kth.se>

Examinator

Mauro Onori <onori@kth.se>

Påbyggnad

MG2019 Integrerad produktion, MG2017 Produktion, ekonomi och ledarskap

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.