MG2021 Datorstöd i konstruktion och tillverkning, grundkurs II 6,0 hp

Computer Aided Design and Manufacturing, General Course

Introduktion till modern CADCAM-teknik med fokus på användningsmöjligheter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att ge eleverna förståelse för hur olika typer av CADCAM-system och beräknings/analysprogram kan (eller inte kan) användas för att effektivare och med högre kvalitet stödja konstruktions- och beredningsprocessen inom ett företag. Detta genom att bättre styra, strukturera, integrera och återanvända den information som produceras vid utveckling och orderbehandling av produkter och anläggningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgår från ett genomgående exempel (t.ex. en gjuten detalj i metall eller plast), där man belyser krav på och möjligheter med datorstödet för ett antal aktiviteter under en produktframtagningsprocess. Exempel på sådana aktiviteter kan vara (inte nödvändigtvis just dessa och i denna ordning) konceptuell konstruktion, analys, beräkning och simulering, prototyptillverkning, detaljkonstruktion, produktdatakommunikation, verktygskonstruktion, formfyllnadsanalys och -simulering, tillverkningsberedning och monteringsberedning. Datorstödet inom varje aktivitet kommer att belysas genom introducerande föreläsningar, exemplifierande laborationer, presentationer av industriella erfarenheter, diskussion av olika problem som kan uppkomma samt sammanfattande slutsatser. Utöver att belysa datorstödet i varje enskild aktivitet kommer också integrationen av data från olika aktiviteter att vara ett centralt ämne under kursen.

Laborationerna utförs på arbetsstationsbaserade CADCAM-system med solidmodellering, parametrisering och associativitet.

Behörighet

Teknikbasblock M eller annat teknikbasblock kompletterat med 4F1521 Maskinelement gk och 4G1634 Tillverkningsteknik gk eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Kurspärm CADCAM gk.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd laborationskurs (LAB1; 3 hp), en betygsatt inlämningsuppgift (ÖVN1; 3 hp).

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator

Torsten Johan Adolf Kjellberg <torstenk@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4K1211

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.