MG2024 Produktionssystem och automatisering 6,0 hp

Manufacturing Systems and Automation

Grundkurs i automatisering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet är att ge kunskap för att lösa enkla sekvensstyrningsproblem, förståelse för automatiseringens förutsättningar och behov av olika lösningar, kännedom om olika lösningars möjligheter och begränsningar, och kunskap för att strukturera och göra en kravspecifikation för system för automatisk stycketillverkning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Automatisering med tonvikt på sekvensstyrning, PLC (Programmable Logic Controller), stel respektive flexibel utrustning, produktions- och tillverkningssystem, noggrannhet, tillförlitlighet, underhåll.

Laborationer: Sekvensstyrning, PLC, Industrirobot. Bildbehandling.

Behörighet

Teknikbas K.

Litteratur

Kompendium mm säljes på institutionen.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen 3 hp samt genomförd laborationskurs 3 hp.

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator

Övrig information

Ersätter 4K1105

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.