MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6,0 hp

Computer Aided Manufacturing - CAM

I den här kursen lär du dig mera om artikelberedning och hur denna kan effektiviseras genom att använda CAM-system. Du får pröva på att använda flera olika system för skilda typer av produkter och produktionsmetoder

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60648

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: A2, B2, G2. mer info

 • Kursansvarig

  Magnus Lundgren <brix@kth.se>

 • Lärare

  Magnus Lundgren <brix@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM1

  Valbar för alla övriga masterprogram

  CMAST4, CDEPR4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60865

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Magnus Lundgren <brix@kth.se>

 • Lärare

  Magnus Lundgren <brix@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM1

  Valbar för alla övriga masterprogram

  CMAST4, CDEPR4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du:       

 • kunna redogöra för en typisk artikelberedningsprocess och hur den realiseras i datorstödd produktion       
 • med egna ord kunna beskriva hur artikelberednings-, produktutvecklings- och produktlivscykelbegreppen hänger samman        
 • självständigt kunna redogöra för teorin kring, och visa praktiska kunskaper i, datorstödd produktionsberedning        
 • ha grundläggande färdigheter i användandet av någon CAM-programvara och förmåga att använda denna som verktyg för att ta fram produktionsunderlag för en produkt skapad i ett CAD-system

Kursens huvudsakliga innehåll

Artikelberedning, maskintyper, CAM-system, standarder, beredning för småserie- kontra massproduktion, maskinmodeller med simulering.

Kursupplägg

Lektioner, övningar och laborationer. Kursen förutsätter en stor andel självständigt arbete.

Behörighet

MG2028/MG2128 Inte bara CAD – IT-verktyg i industriell produktframtagning

och

MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik

eller motsvarande kunskaper

Litteratur

Föreläsningspresentationer, artiklar, övningar, mm., kan laddas ner från LMS av registrerade kursdeltagare

Examination

 • INLA - Teknisk Rapport, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationer och inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända laborationer och inlämningsuppgifter (LABA; 3 hp)

Godkänd teknisk rapport (INLA; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Magnus Lundgren, brix@kth.se , tel. 08-790 9491

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.