MG2206 Design and Information Management 9,0 hp

Design and Information Management

Kursen ges på engelska. Se den engelska versionen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

 • INL1 - Assignment, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Per Johansson, per.johansson@iip.kth.se

Examinator

Cornel-Mihai Nicolescu <gmni@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.