MG2300 Maintenance Management 12,0 hp

Maintenance Management

The course emphasizes the management issues in the maintenance organization, but at the same time also the understanding of importance of reliability and the mechanisms leading to failures in manufacturing equipment, and the state-of-the-art preventive and proactive maintenance methods. The course covers also basic maintenance techniques and methods, and life cycle perspective on equipment. The course content is divided into four modules – reliability performance of production plants, maintenance methods and techniques, maintenance information systems, and management and organization. The course is designed to follow a national/ international set of standards and curriculum developed by European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS. This course provides both the theoretical knowledge as well as extensive training on case studies

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs, ska du:

 • kunna använda vedertagna metoder inom modern underhållsteknik
 • kunna utveckla och leda underhållsverksamheten i ett företag
 • kunna genomföra underhållsaktiviteter på ett kostnadseffektivt sätt

Kursens huvudsakliga innehåll

Management och Organisation: Kursmodulen behandlar modern ledning (organisatorisk och ekonomisk) av underhållsverksamhet. Detta omfattar även underhållsplanering vid utveckling och upphandling av ny produktionsutrustning, översättning av produktionskrav till mål för underhållsverksamheten, och hur dessa mål kan uppnås med optimerade resurser. Vidare diskuteras hur erfarenhet av underhåll kan användas under en utvecklingsfas, och hur man fastställer det framtida underhållsbehovet i ett företags verksamhet. Europeiska standarder inom underhåll diskuteras, liksom lagar och förordningar rörande arbetskraft, ansvar, garanti, miljö, energi, etc.

Tillförlitlighetsprestanda för produktionsanläggningar: Kursmodulen tar upp kunskap om hur man vägleder, kontrollerar och utvecklar driftsäkerheten, för att säkerställa produktionen, kvaliteten på produkter, säkerhetsföreskrifter och miljövillkor. Efter att ha studerat detta ska studenten ha god kännedom om alla aktiviteter för att säkerställa tillgänglighets-prestanda under produktionssystemets hela livscykel.

Underhållsmetoder och -tekniker: Denna del av kursen omfattar definition och utveckling av underhållsplaner. De teorier och metoder som används för att optimera mixen mellan felavhjälpande och förebyggande underhåll, strategier och ändringar diskuteras - hur väljer man rätt metoder att uppnå bästa kostnadseffektivitet.

Informationssystem för underhåll: Denna del av kursen omfattar olika metoder och system som används i beslutsprocessen, för att säkerställa att underhållet är kostnadseffektivt, och bidrar till bolagets vinst. Vidare behandlas metoder för hur du anger systemkraven och hur man kan utveckla och använda informationssystem för planering, styrning, återkopplingsanalys och förbättringar.

Behörighet

MG2104 Manufacturing Technology and planning, MG2203 Kvalitet

eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Eligibility/admissions requirements: Minimum 120 university credits (Swedish university points) apart from completed upper sconday education incl documented proficiency in English is required.

Litteratur

Litteratur: Allan Wilson Asset Maintenance Management; Industrial Press, 2002

Fäöreläsningsanteckningar, E-learning-dokumentation.

Utrustningskrav

Dator med Internet-access

Examination

 • INL1 - Assignment, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL2 - Assignment, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL3 - Assignment, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL4 - Assignment, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter (INL1, INL2, INL3, INL4)
Godkänd tentamen (TEN1)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Jerzy Mikler, jerzy.mikler@iip.kth.se

Examinator

Cornel-Mihai Nicolescu <gmni@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.