MH2103 Högpresterande stål och andra legeringar 6,0 hp

High Performance Steels and Other Alloys

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • Ha en överblick över högpresterande legeringar för olika tillämpningar
 • Förstå sambandet mellan struktur och egenskaper för dessa legeringar
 • Känna till framställning och värmebehandling i lämplig omfattning
 • Kunna göra bedömningar av livslängden i olika tillämpningar
 • Vara orienterad om utvecklingstendenser och problemställningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Begreppet högpresterande material – kemisk, termisk och mekanisk påkänning. Allmän materialdesign för hög-presterande legeringar. Långtidsstabilitet. Bl a behandlas följande materialtyper: rostfria stål, stål och superlegeringar för höga temperaturer. Höghållfasta låglegerade stål. Lättmetaller. Ytbeläggningar och ytmodifiering. Gradientmaterial.

Behörighet

MH1013 Mikro- och nanostrukturer, MH1003 Påbyggnadskurs i metaller och keramer, modul 4 (SEM1)

Litteratur

Utdelat material

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminar, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Seminarier (SEM1; 1,5 hp)
Projektuppgift (PRO1; 4,5 hp)

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor John Ågren, john@kth.se

Examinator

John Ågren <john@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4H1116

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.