MH2302 Materialoptimering 6,0 hp

Materials Optimization

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att ge kunskaper om förfaranden för optimalt utnyttjande i och anpassning av material till industriella tillämpningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion till matematisk optimering. Linjär och kvadratisk programmering. Icke-linjär optimering. Minimering med bivillkor.

Tillämpning av egenskapsvärden. Egenskapsrum. Grundläggande teorier för materialsorts- och materialvalsoptimering. Materials design. Konkurrens mellan olika materialtyper. Systematiskt materialval. Kriterier för användning av avancerade material.

Miljökonsekvenser. Återvinning. Livscykelanalys. Hänsyn till vikts- och energibesparing.

Avancerad användning av programmeringsspråken Maple och Matlab.

Behörighet

Kurser motsvarande minst 150hp från åk 1-3 (Bachelor degree)

Litteratur

Sandström, R.: Materialoptimering, kompendium

Examination

  • HEM1 - Hemuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
  • PRE1 - Presentationer, 1,5, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Datoruppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Hemuppgifter (HEM1; 3 hp)
Presentationer (PRE1; 1,5 hp)
Datoruppgifter (PRO1; 1,5 hp)

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Rolf Sandström, rsand@kth.se

Examinator

Rolf Sandström <rsand@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4H1614

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.