MH3100 Electron Microscopy for High-Performance Steels and Other Alloys 6,0 hp

Electron Microscopy for High-Performance Steels and Other Alloys

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursen ger en orientering och översikt över de möjligheter som modern elektronmikroskopi erbjuder materialforskaren för att karakterisera mikro- och nanostrukturen hos avancerade metalliska material.  

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i fasta tillståndets fysik och materiallära

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor John Ågren, john@kth.se; Peter Hedström, heds@kth.se

Examinator

John Ågren <john@kth.se>