MJ234V Förnybara biobränsle-baserade energisystem 3,0 hp

Renewable Biomass-based Energy Systems

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Energiteknik

Examinator