MJ2451 Chefskurs i systemteknik tillämpat inom energi- och miljöområdet - projektkurs 3,0 hp

Management and Leadership in System Engineering with Application in the Energy and Environment Area - Project Course

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Huvudsyftet med kursen är att ge studerande grundläggande förståelse för systemtekniken och därtill kopplade chefs- och ledarskapsaspekter för att inom företag och organisationer, främst inom energi- och miljöområdet, kunna verka i ledande befattning i alla skeden av ett systems livscykel. En teoretisk grund ges av specialister i SE och i ledarskap. Erfarna ledare och specialister inom relevanta områden från företag och myndigheter delar med sig av sin kunskap. Varvat med detta är föreläsningar och reflektioner kring ledarskapsfrågor. Den så erhållna kunskapen tillämpas i fallstudier under kursens sista veckor.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Torsten Fransson (torsten.fransson@energy.kth.se)

Examinator

Torsten Fransson <torsten.fransson@energy.kth.se>

Övrig information

Kursassistent Arturo Manrique Carrera
arturo@energy.kth.se
tel. 790 7438
Examinator: Professor Torsten Fransson
7907475

Ersätter 4A1651