MJ2641 Cleaner Production II 6,0 hp

Cleaner Production II

 • Fundamenta om Cleaner production
 • Cleaner Production projektarbete inom industrin
 • Material- och energibalanser för industriella processer i ett miljöperspektiv
 • Cleaner production och Life Cycle Assessment analys
 • Värdering av processalternativ för Cleaner Production i ett hållbarhetsperspektiv
 • Genomförande av en gruppuppgift kring Cleaner Production
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna leda och genomföra ett Cleaner Production-projekt i en större processindustri innefattande att kunna:

 • Upprätta material- och energibalanser för såväl den övergripande processen som för de viktigaste delprocesserna i industriföretaget (kärnsystemet i ett livscykelperspektiv),
 • Genomföra en screening LCA av hela produktionsprocessen, innefattande en mer övergripande material- och energibalans (av såväl uppströms-, kärn- som nedströms-system),
 • Utnyttja resultaten från de två perspektiven ovan och föreslå passande Cleaner Production-åtgärder och därvid kunna lägga fram såväl tekniskt/ekonomiska, ekologiska som sociala argument för föreslagna åtgärder i första hand i kvantitativ form.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Fundamenta om Cleaner Production
 • Cleaner Production projektarbete inom industrin
 • Material- och energibalanser för industriella processer i ett miljöperspektiv
 • Cleaner production och Life Cycle Assessment analys
 • Värdering av processalternativ för Cleaner Production i ett hållbarhetsperspektiv
 • Genomförande av en gruppuppgift kring Cleaner Production

Behörighet

MJ2640 + MJ2620 eller MJ2626 eller MJ2623 eller MJ2621 eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

MJ2640 Cleaner Production, 6 hp samt MJ2620 Miljöskyddsteknik fk eller motsvarande kunskaper

Litteratur

Utvalda vetenskapliga artiklar och rapporter

Examination

 • NÄR1 - Aktivt deltagande, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 4,0, betygsskala: P, F

Examinationen baseras på aktivt deltagande i kursens och på kvaliteten på gruppuppgiftrapporten enligt följande: NÄR1: Aktivt deltagande (min 4 föreläsningar, 3 seminarier och studiebesöket); 2 hp, PRO1: Godkänd grupparbetsrapport; 4 hp.

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Monika Olsson <monika.olsson@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.