Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2417 Tillämpad kompositkonstruktion för sporttillämpningar 6,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SD2417 (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Benchmarking, static and dynamic testing, design specification, finite element modelling, optimization, prototype construction, design validation.

Lärandemål

To provide knowledge of design of a component with multiple constraints on stiffness, strength and mechanical damping and to provide insight into how the component interacts with the human body.

After the course the student should be able to:

 • Recognize the complexities of the human-equipment interface and its influence on the design process with respect to static and dynamic properties
 • Design and execute a test program for benchmarking a given piece of sporting equipment as well as analyze the results and draw relevant conclusions
 • Carry out both dynamic and static finite element analysis using commercially available FE code
 • Understand the basic concepts of optimization
 • Develop an engineering specification for a new design based on testing and simulation results
 • Realize a prototype of the chosen design using available manufacturing processes
 • Evaluate the strengths and weaknesses of different manufacturing processes
 • Validate the final design in the laboratory and compare with aforementioned design specifications

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Recommended prequisites are:
Base program B, M, T, or equivalent.
SD2413 Fibre Composites - Analysis and Design ORSD
2414 Fibre Composites - Materials and Manufacturing OR Equivalent
SE1025 FEM for engineering applications OR Equivalent

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Compendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laborations (P/F)
Project reports (A-F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Malin Åkermo

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2417

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Denna kurs är inställd fr.o.m. H11.