SD2515 Projekt - Biobaserade material och produkter 15,0 hp

Project -Biobased Materials and Products

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Materialdesignkurs i projektform. Ett biobaserat material el produkt (trä, biokompositer mm) utvecklas från idé till realisering. Kursen omfattar utveckling, analys, tillverkning och verifiering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet i projektet är att utveckla ett nytt biobaserat material el produkt med en given budget. I kursen lär sig studenterna

 • att arbeta i projektform
 • att kommunicera muntligt och skriftligt
 • att analysera materialtekniska problem ur ett systemperspektiv
 • att angripa komplexa materialproblem
 • att utveckla strategier för utnyttjande av ingenjörsmetoder för utveckling av biobaserade material och produkter.
 • att tillämpa metodik från det växande området ekodesign

Exempel på biobaserade material är träkompositer, biokompositer från cellulosa el annan biofiber el från biopolymer. Förpackningsmaterial från cellulosa el biopolymer. Dessa material kan användas i produkter för tillämpning inom t ex bil/transport, möbel, förpackningar, bygg, industri el konsumentmarknader.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgörs till största delen av projektbaserat arbete i form av planering, tekniskt utredande, utvecklingsarbete, experimentellt arbete samt tillverkning. Därutöver tillkommer regelbundna informerande och beslutande projektmöten samt handledning och andra informella diskussioner med lärare. Utrymme ges i vissa fall till fördjupat engagemang i ledarskapsroller som projektledare, gruppledare eller ekonomiansvarig. Relevanta gästföreläsningar arrangeras, vissa i samråd med kursdeltagarna. Dessa kan vara av teknisk art och/eller av typen projekthantering och presentationsteknik.

Behörighet

SD2500 eller jämförbar bakgrund i form av materialkurser.

Litteratur

Bodig and Jayne ”Mechanics of wood and wood composites” Krieger 1993

Mohanty, Misra and Drzal ”Natural fibers, biopolymers and biocomposites” CRC Taylor and Francis, 2005

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN4 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN5 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN6 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter 1-6 (ÖVN1-6) samt fullgjort projekt.

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Lars Berglund <blund@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.