Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2706 Segling för prestanda 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2706 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course  consists of theory, implementation of theory, exploration of the theory through evaluation, optimization of performance and decision making based on calculations. The theory is presented in a course binder and scientific papers. Lectures are used to discuss the theory, content of the papers and to assist in conceptual understanding. The models are implemented in computer code for effective evaluation of various sailboat designs. The implementation is then used in combination with external rules for iterative analysis for optimization of performance. Some guest lectures from experts in the field are planned.

Lärandemål

Various kinds of wind powered ships has been used for ages but in modern times sailing has been mostly reserved for recreational purposes in leisure boats. Recently however, wind assisted propulsion has become increasingly addressed for commercial purposes as a result of the need for renewable power in times of environmental awareness. New concepts are investigated and will likely be commercially implemented within short. The course addresses the mechanics of sailing in general applicable to all kinds of sailing vessels. The basic forces, moments and equilibriums are investigated and exploited to determine the performance of the vessel in various conditions.

After the course the student shall:

 • know and be able to describe the fundamental concept of sailing
 • be able to model the basic force/moment equilibriums of sailing
 • be able to describe the various sources of drag of a hull
 • be able to describe the behaviour of lifting foils
 • implement the mechanical model and solve the equilibrium equations of a sailboat in a velocity prediction program (VPP)
 • optimize the performance of a sailboat given a set of suitable constraints
 • describe methods of deterministic weather routing, e.g. by dynamic programming
 • know and be able to declare the characteristics, benefits and draw backs of different kinds of hulls
 • know of state-of-the-art methods for VPP in yacht design
 • be able to perform a rig design

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

The course is aimed at students in the first or second year at a Masters program in engineering. Bachelor of engineering with working knowledge in Matlab, mechanics, algebra and calculus is required.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litterature will be handed out during the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • RAPP - Rapport, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Final project with report and oral presentation. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jakob Kuttenkeuler

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2706

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jakob Kuttenkeuler (jakob@kth.se)