SE2140 Kontinuummekanik 12,0 hp

Continuum Mechanics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen vänder sig till studenter som är intresserade av en fullständigare behandling av kontinuummekanik. Planen är att ge kursen vart annat år, växlande med andra högre kurser inom hållfasthetsläran. Kursen planeras att ges hösten 2011.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT14.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten

 • kunna tillämpa teorier för stora deformationer vid modellering av strukturer och komponenter;
 • kunna läsa och tillgodogöra sig vetenskapliga publikationer om materialmodeller för stora deformationer;
 • känna sig säker med tensoranalys i både Kartesiska och krökta koordinatsystem;
 • kunna tillämpa och utvärdera de vanligaste spännings-, töjnings- och deformationsmåtten;
 • kunna modellera gummi och gummiliknande material som mjuk biomateriell vävnad;
 • vara bekant med olika angreppssätt för plasticitet med stora deformationer;
 • förstå finit elementhantering av stora deformationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kurser ger en grundlig behandling av kontinuummekanik inom hållfasthetsläran. Speciell tyngd ängnas åt material och strukturer som uppvisar stora deformationer. Tillämpningsområden är t.ex. biomaterial och stora plastiska deformationer i metalliska material.

Kursupplägg

Föreläsningar, övningar och eget arbete med hemuppgifter.

Behörighet

 • Grundkurs i Hållfasthetslära: SE1010, SE1012, SE1020 eller SE1055.
 • SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar.

Några av kurserna:

 • SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM (eller SE2122),
 • SE2126 Materialmekanik,

eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

 • Grundkurs i Hållfasthetslära: SE1010, SE1012, SE1020 eller SE1055.
 • SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar.

Några av kurserna:

 • SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM (eller SE2122),
 • SE2126 Materialmekanik,

eller motsvarande.

Litteratur

 • Holzapfel, G., Nonlinear Solid Mechanics, A Continuum Approach for Engineering, John Wiley & Sons, Ltd, 2000.
 • Utdraget material.

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 6,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt betyg på hemuppgifter och tentamen.

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Jonas Faleskog <faleskog@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.