SH1005 Elektromagnetism och ljus 3,0 hp

Electromagnetism and Light

Detta är en 3 hp. påbyggnadskurs för de OPEN-teknologer som har läst kursen i Miljöfysik och Miljökemi. 

Den här kursen är webbaserad men vi kommer att ha räknestugor och räkneövningar som är salsbundna. Deltagande i dessa rekommenderas varmt! Tid och plats kommer att meddelas på kursens hemsida

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

  A
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT16 för programstuderande

 • Perioder

  HT16 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50761

 • Kursen startar

  2016 vecka: 35

 • Kursen slutar

  2016 vecka: 43

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  AlbaNova

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jonas Strandberg <jostran@kth.se>

 • Lärare

  Giulia Ripellino <giuliar@kth.se>

 • Målgrupp

  OPEN

Lärandemål

Efter kursen skall Du ha fått dina grundläggande kunskaper elektromagnetism och strålning befästa och fördjupade. Du skall ha fått en plattform för vidare studier inom fysiken och angränsande områden. Detta gäller speciellt hur problem inom området kan lösas med hjälp av metoder och teorier från fysiken och matematiken. Kursen skall också ha gett Dig grundläggande förståelse för hur olika processer samverkar och kan kvantifieras.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar kring elektromagnetism och elektromagnetisk strålning, ljus, första hand

 • Coulombs lag, elektrisk laddning
 • Elektrisk fältstyrka, potential, fältet kring en elektrisk dipol
 • Elektriskt flöde, Gauss sats
 • Ledare, dielektrika
 • Elektrostatiska fältets energi
 • Strömmar och strömkällor
 • Ohms, Kirschoffs och Joules lagar
 • Mätning av ström, spänning och motstånd
 • Biot-Savats Lag
 • Magnetiskt moment och fält
 • Jordmagnetiska fältet
 • Induktion och magnetiska fältets energi
 • Växelström, effekt, trefas växelström
 • Elektromagnetiska svängningar och elektromagnetisk strålning

Behörighet

Litteratur

Det finns alternativ litteratur till kursmaterialet på webben. Några exempel:

1) Electromagnetism for Engineers (4th ed) av P. Hammond, ISBN 0-19-856298-5

2) Elektromagnetism av L. A. Engström (överkurs) ISBN 91-44-015100

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen omfattar 3 hp vilka erhålles genom att skriva en godkänd tentamen.

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Jonas Strandberg (jostran@kth.se)

Examinator

Jonas Strandberg <jostran@kth.se>

Övrig information

För Open-studenter som ska börja på I, K, BIO, S eller MEDIA.

Ges i augusti.
Kursen är delvis webbaserad.

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2007.
Examinationsinformation giltig från och med HT2007.