SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp

Computational Physics

Simuleringsmetoder, huvudsakligen Monte Carlo och molekyldynamik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10051

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Anatoly Belonoshko <anatoly@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10006

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Anatoly Belonoshko <anatoly@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen avser att ge en introduktion till det område av fysiken, beräkningsfysiken, som växt fram vid sidan av den experimentella och teoretiska fysiken. Målsättningen är att studenterna efter genomgången kurs skall:

 • Kunna identifiera skillnaden mellan simuleringar och andra approximativa och analytiska metoder.
 • Kunna utföra simuleringar och beräkningar med några befintliga program.
 • Ha tillräcklig insikt om programmens uppbyggnad för att själv kunna skriva enkla program och modifiera befintliga program.
 • Kunna beskriva betydelsen och begränsningarna hos ett antal grundläggande modeller med mycket breda tillämpningar.
 • Kunna kritiskt bedöma resultaten med hänsyn tagen till begränsningar hos modellerna och den statistiska naturen hos metoderna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Monte Carlo och molekyldynamikmetoderna. Simuleringar i olika statistisk mekaniska ensembler. Fria energiberäkningar. Stokastisk dynamik. Tillämpningar på spinnsystem, vätskor, polymerer och biologiska makromolekyler.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Statistisk fysik motsvarande SI1161 (5A1340), modern fysik samt viss vana vid datorer och datorprogrammering.

Litteratur

M.P. Allen and D.J. Tildesley, Computer simulations of liquids kompetterad med eget material som finns tillgängligt på web-sidan.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Datorlaborationer, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Datorlaborationer (LAB1; 3 hp)
Hemuppgifter (INL1; 4,5 hp)

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Anatoly Belonoshko (anatoly@kth.se)

Examinator

Anatoly Belonoshko <anatoly@kth.se>

Påbyggnad

SI2531, som är en individuell projektkurs.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.