SI3070 Statistisk mekanik 7,5 hp

Statistical Mechanics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för, använda och utveckla medelfältteori för första och andra ordningens fasomvandlingar.
 • inse begränsningarna hos medelfältteorin.
 • inse betydelsen och styrkan av skalningsargument och kunna utföra sådana.
 • kunna genomföra renormeringsberäkningar i det reella rummet för enkla modeller.
 • ha insikt i och kunna använda de fundamentala begreppen i teorin för klassiska vätskor.
 • ha insikt i strukturen hos lösningarna till ett litet antal analytiskt lösbara modeller.

Kursens huvudsakliga innehåll

Den statistiska mekanikens formella grunder. Statistisk mekanik för klassiska enkla vätskor. Integralekvationer för korrelationsfunktioner. Fasomvandlingar. Medelfältteori. Isingmodellen. Analytiska lösningar. Landauteori. Renormeringsmetoder. Perkolation och oordning.

Behörighet

Termodynamik och statistisk mekanik samt modern fysik.

Litteratur

M. Plischke & B. Bergersen: Equilibrium Statistical Physics, 3rd edition, World Scientific, 2006.

Examination

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen, hemuppgift.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Egor Babaev

Examinator

Egor Babaev <babaev@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.