SI3075 Statistisk mekanik för icke-jämviktssytem 7,5 hp

Non-Equilibrium Statistical Mechanics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61386

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • ha en bred överblick över begrepp, metoder och angreppssätt inom icke-jämvikts statistisk fysik.
 • kunna modellera nya fysikaliska situationer med hjälp av de metoder som exemplifieras i kursen.
 • kunna generalisera och tillämpa metoderna på nya problem.
 • ha fått en inblick i mer avancerade metoder som knyter an till modern forskning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Irreversibilitet och den andra lagen. Brownsk rörelese: slumpvandringar, Langevinekvationer, Fokker-Planck ekvationer, mm. Stokastiska processer i fysiken: masterekvationer, lösningsmetoder, mm. Boltzmannekvationen: transport, H-theoremet, konservationslagar och hydrodynamik. Linjär responsterori: Kubo-formeln, fluktuations-dissipationsteoremet, Onsager-relationer.

Behörighet

Grundläggande statistisk fysik och lite kvantmekanik.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar kommer att finnas tillgängliga.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 5,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Lösning av hemtal. Doktorander får munta.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Jack Lidmar

Examinator

Jack Lidmar <jlidmar@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.