SI3080 Beräkningsfysik 7,5 hp

Computational Physics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51428

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Anatoly Belonoshko <anatoly@kth.se>

 • Lärare

  Anatoly Belonoshko <anatoly@kth.se>

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • kunna identifiera skillnaden mellan simuleringar och andra approximativa och analytiska metoder.
 • kunna utföra simuleringar och beräkningar med några befintliga program.
 • ha tillräcklig insikt om programmens uppbyggnad för att själv kunna skriva enkla program och modifiera befintliga program.
 • kunna beskriva betydelsen och begränsningarna hos ett antal grundläggande modeller med mycket breda tillämpningar.
 • kunna kritiskt bedöma resultaten med hänsyn tagen till begränsningar hos modellerna och den statistiska naturen hos metoderna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Monte Carlo och molekyldynamikmetoderna. Simuleringar i olika statistisk mekaniska ensembler. Fria energiberäkningar. Stokastisk dynamik. Tillämpningar på spinnsystem, vätskor, polymerer och biologiska makromolekyler.

Behörighet

Statistisk fysik, modern fysik samt viss vana vid datorer och datorprogrammering.

Litteratur

M.P. Allen and D.J. Tildesley, Computer simulations of liquids kompetterad med eget material.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Datorlaboration, 3,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Datorlaborationer. Hemuppgifter.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Anatoly Belonoshko

Examinator

Anatoly Belonoshko <anatoly@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.