SK2300 Optisk fysik 6,0 hp

Optical Physics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10150

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Marinus Versteegh <verst@kth.se>

  Val Zwiller <zwiller@kth.se>

 • Lärare

  Ali Elshaari <elshaari@kth.se>

  Marinus Versteegh <verst@kth.se>

  Val Zwiller <zwiller@kth.se>

  Ying Fu <fu@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH.

Lärandemål

Kursen har främst två mål:

 • att ge en så fördjupad och bred insikt inom optisk fysik som vetenskap och teknik, dess grundläggande fysik och fenomen och deras betydelse för tekniska tillämpningar att industriella och forskningsmässiga problem inom området ska kunna lösas på ett professionellt sätt
 • att ge teknologen en bas för de följande, mer specialiserade kurserna inom kompetensblocket Optisk fysik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Elektromagnetiska fält, utbredning i vakuum och materia. Fysikalisk optik. Polarisation, interferens, tunnfilmsoptik, optisk mätteknik. Diffraktion, fourieroptik, koherens. Geometrisk optik, inklusive laborationer.

Behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper:
Grundläggande kunskaper inom klassisk fysik, speciellt de inom olika områden av fysiken förekommande vågfenomenen och elementär klassisk optik (kurs SK1101, Klassisk fysik, eller motsvarande), matematik (vektoranalys, differentialekvationer, fouriertransformation).

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom klassisk fysik, speciellt de inom olika områden av fysiken förekommande vågfenomenen och elementär klassisk optik (kurs SK1101, Klassisk fysik, eller motsvarande), matematik (vektoranalys, differentialekvationer, fouriertransformation).

Litteratur

Hecht, E., Optics, Addison Wesley (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Val Zwiller (zwiller@kth.se)

Examinator

Val Zwiller <zwiller@kth.se>

Påbyggnad

SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12 hp, SK2401 Elektrooptik 6 hp, SK2350 Optisk mätteknik 6 hp.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.