SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp

Problem Solving in Optics

Kursen skall ge ökad kunskap i optik och verktyg för problemlösning i optik

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51661

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Göran Manneberg <goran.manneberg@biox.kth.se>

 • Lärare

  Ulf Göran Manneberg <goran.manneberg@biox.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program.

Lärandemål

Teknologen ska efter genomgången kurs ha visat sig kunna lösa optikrelaterade problem av den typ som kan förekomma i en realistisk yrkessituation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en problemlösningskurs utan traditionella föreläsningar. Det huvudsakliga kursinnehållet beror därför på val av problem.

Behörighet

Godkänt betyg på SK2300 (Optisk fysik, 6 hp) eller SK2400 (Kvantelektronik inkl elektrooptik, 9 hp) eller motsvarande.

Litteratur

Beror på val av problem.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL1; 6 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Göran Manneberg (goran.manneberg@biox.kth.se)

Examinator

Ulf Göran Manneberg <goran.manneberg@biox.kth.se>

Övrig information

Kursen består av individuella problem valda i samråd mellan teknolog och examinator
Kursen bedrivs genom självverksamhet med inbokade handledningstillfällen med examinator.

Ges individuellt hela läsåret

Påbyggnad

SK2321, SK2322.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.