Kurser, CBH/Industriell bioteknologi

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Biokatalys 7,5 BB2460 Avancerad nivå
Biokemi 1 7,5 BB1150 Grundnivå
Biokemi 2 6,0 BB1230 Grundnivå
Biokemi, teori 6,0 BB1090 Grundnivå
Biomolekylers struktur och funktion 7,5 BB2165 Avancerad nivå
Bionanoteknologi 7,5 BB2400 Avancerad nivå
Bioprocessdesign 15,0 BB2520 Avancerad nivå
Bioprocessteknik 10,5 BB2070 Avancerad nivå
Bioprocessteknik, teori 7,5 BB2080 Avancerad nivå
Bioteknik 6,0 BB1050 Grundnivå
Bioteknik 7,5 KH1223 Grundnivå
Energi och miljö 7,5 BB2480 Avancerad nivå
Glykobioteknik 7,5 BB2425 Avancerad nivå
Hållbar utveckling och projektledning 3,0 CB1000 Grundnivå
Industriell- och miljömikrobiologi 12,0 BB2140 Avancerad nivå
Industriell- och miljömikrobiologi, teori 7,5 BB2150 Avancerad nivå
Industriell rening av biologiska produkter 7,5 CB2010 Avancerad nivå
Läkemedelsutveckling 6,0 BB2170 Avancerad nivå
Läkemedelsutveckling 7,5 CB2090 Avancerad nivå
Metabolic Engineering 7,5 BB2485 Avancerad nivå
Mikrobiologi, fortsättningskurs 6,0 BB2090 Avancerad nivå
Mikrobiologi, projektkurs 2 15,0 BB2120 Avancerad nivå
Mikroorganismer i byggnader 7,5 BB101V Grundnivå
Miljöbioprocessteknik 7,5 CB2100 Avancerad nivå
Miljötoxikologi 9,0 BB2010 Avancerad nivå
Miljötoxikologi 7,5 BB2015 Avancerad nivå
Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 BB2410 Avancerad nivå
Molekylär enzymologi 7,5 BB2020 Avancerad nivå
Odlingsteknologi 7,5 BB1300 Grundnivå
Projektkurs i miljömikrobiologi 15,0 BB2110 Avancerad nivå
Strukturbiologi 7,5 BB2160 Avancerad nivå
System- och livscykelanalys 7,5 BB2570 Avancerad nivå
Vattenreningens mikrobiologi 7,5 BB2130 Avancerad nivå
Växtbioteknik 7,5 BB2330 Avancerad nivå