Kurser, EECS/Elektronik och inbyggda system

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Algebra och geometri 7,5 IX1303 Grundnivå
Analog elektronik 7,5 IE1202 Grundnivå
Analog Elektronik 6,0 IE1207 Grundnivå
Analog elektronik, fortsättningskurs 7,5 IL2218 Avancerad nivå
Analoga-digitala gränssnitt 7,5 IL2239 Avancerad nivå
Analys och konstruktion av halvledarkomponenter 7,5 IH3609 Forskarnivå
Analysmetoder och analysinstrument 7,5 IH2652 Avancerad nivå
Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 IL2236 Avancerad nivå
Avancerade studier inom design av inbyggda system 7,5 IL3009 Forskarnivå
Avancerade ämnen i SOC-design 7,5 FIL3111 Forskarnivå
Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 IH2657 Avancerad nivå
Design of Fault-tolerant Systems 7,5 ID2218 Avancerad nivå
Designprojekt i inbyggd elektronik 15,0 IL2229 Avancerad nivå
Digital design 7,5 IE1204 Grundnivå
Digital design 6,0 IE1205 Grundnivå
Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 IL2203 Avancerad nivå
Digital konstruktion med HDL 7,5 IL2217 Avancerad nivå
Elektrisk karakterisering av halvledare 7,5 IH3603 Forskarnivå
Elektroniksystemkonstruktion 7,5 IL2237 Avancerad nivå
Ellära 7,5 IF1330 Grundnivå
Etik för doktorander 1,5 IL3608 Forskarnivå
Examensarbete inom elektronik och datorteknik, grundnivå 15,0 IL122X Grundnivå
Examensarbete inom elektronik och datorteknik, grundnivå 15,0 IL142X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 30,0 IL226X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 30,0 IL227X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 30,0 IL246X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 30,0 IL247X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 15,0 IL249X Avancerad nivå
Examensarbete inom mikroelektronik, avancerad nivå 30,0 IF225X Avancerad nivå
Examensarbete inom mikroelektronik, avancerad nivå 30,0 IF245X Avancerad nivå
Examensarbete inom mikroelektronik, avancerad nivå 30,0 IT225X Avancerad nivå
Examensarbete inom mikroelektronik, avancerad nivå 30,0 IT245X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 30,0 IF226X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 30,0 IF227X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 30,0 IF246X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 30,0 IF247X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 15,0 IF249X Avancerad nivå
Fasta tillståndets komponenter 3,0 IH3611 Forskarnivå
Fasta tillståndets komponenter 7,5 IH3612 Forskarnivå
Feltoleranta systemkonstruktioner 7,5 FIL3200 Forskarnivå
Fourier-Optikens grunder 7,5 IO2662 Avancerad nivå
Halvledarepitaxi 10,5 IH3607 Forskarnivå
Halvledarkomponenter 7,5 IH1611 Grundnivå
Halvledarteori och komponentfysik, fortsättningskurs 6,0 IH2658 Avancerad nivå
Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5 IL2230 Avancerad nivå
Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 IL2225 Avancerad nivå
Hårdvarusäkerhet 7,5 FIL3030 Forskarnivå
Hårdvarusäkerhet 7,5 IL1333 Grundnivå
Inbyggd elektronik 7,5 IE1206 Grundnivå
Inbyggda system 7,5 IS1300 Grundnivå
Inbyggda System 7,5 IL2206 Avancerad nivå
Individuella studier i mikroelektronik och tillämpad fysik 7,5 IT2661 Avancerad nivå
Integrerad elektronik 7,5 IL2238 Avancerad nivå
Integrerade kretsar 3,0 IL3604 Forskarnivå
Integrerade kretsar 7,5 IL3605 Forskarnivå
Kiselkarbidelektronik 7,5 IH3604 Forskarnivå
Konsten att forska som doktorand 7,5 IL3606 Forskarnivå
Krafthalvledarkomponenter 7,5 IH2661 Avancerad nivå
Krafthalvledarkomponenter 7,5 IH3605 Forskarnivå
Låg effekts analog och mixed signal IC 7,5 IL2220 Avancerad nivå
Lågeffekts analog och mixed signal IC 7,5 IL3603 Forskarnivå
Matematik, analys 7,5 IX1304 Grundnivå
Materialkarakterisering för elektronik och fotonik 10,5 IH3606 Forskarnivå
Media och kommunikationselektronik 7,5 IL2216 Avancerad nivå
Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 IH2655 Avancerad nivå
Nanokomponenttillverkning 7,5 IH3608 Forskarnivå
Nätverkskalkyl 7,5 IL3013 Forskarnivå
Planering och genomförande av experiment med bläckstråleteknik 7,5 IL3012 Forskarnivå
Processer för produktrealisering I 7,5 II2300 Avancerad nivå
Programvara för inbyggda system 7,5 IL2212 Avancerad nivå
Programvara för inbyggda system 7,5 IL3008 Forskarnivå
Projekt i elektronik och datorteknik 7,5 II1332 Grundnivå
Projekt inom mikroelektronik och tillämpad fysik 15,0 IT2662 Avancerad nivå
Projektarbete inom elektronik och kommunikation 9,0 II1330 Grundnivå
RFID System 7,5 IS2500 Avancerad nivå
Sensor-baserade system 7,5 II2302 Avancerad nivå
Simulering av halvledarkomponenter 7,5 IH2653 Avancerad nivå
Simulering av halvledarkomponenter 7,5 IH3610 Forskarnivå
Språk för system design 7,5 IL2452 Avancerad nivå
Statistiska metoder inom mikroelektroniken 7,5 IH3601 Forskarnivå
Systematisk konstruktion av högpresterande analoga kretsar 7,5 IL3601 Forskarnivå
Tillverkningstekniker för nanokomponenter 7,5 IH2659 Avancerad nivå
Utveckling av elektronikprodukter 7,5 IE1332 Grundnivå
UWB Teknik och tillämpningar 7,5 IL3607 Forskarnivå
Validering på systemnivå 7,5 IL2450 Avancerad nivå
VHDL-design 7,5 IL1331 Grundnivå