Kurser, EECS/Teoretisk datalogi

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Aktuell forskning inom beviskomplexitet 9,0 DD3501 Forskarnivå
Analys av Booleska funktioner 7,5 JT3382 Forskarnivå
Approximationsalgoritmer 6,0 DD3390 Forskarnivå
Automater och språk 6,0 DD3372 Forskarnivå
Avancerade objektorienterade system 7,5 DD3456 Forskarnivå
Datalogididaktik 7,5 DD3462 Forskarnivå
Distribuerade algoritmer 6,0 DD3008 Forskarnivå
Integritetsskyddande teknologier 7,5 DD3344 Forskarnivå
Interaktiv teorembevisning 4,5 DD3461 Forskarnivå
Kombinatorisk optimering 6,0 DD3402 Forskarnivå
Kommunikationskomplexitet 6,0 FDD3502 Forskarnivå
Komplexitetsteori 7,5 DD3445 Forskarnivå
Kvadratsumme-seminarium 7,5 DD3381 Forskarnivå
Kvantberäkning 6,0 DD3335 Forskarnivå
Läskurs i datalogi för doktorander 9,0 DD3019 Forskarnivå
Läskurs i datalogi för doktorander 1,5 hp 1,5 DD3016 Forskarnivå
Läskurs i datalogi för doktorander 3 hp 3,0 DD3017 Forskarnivå
Läskurs i datalogi för doktorander 6 hp 6,0 DD3018 Forskarnivå
Mjukvaru pålitlighet 9,0 DD3459 Forskarnivå
Plagiatkontroll och grafisomorfi 6,0 DD3460 Forskarnivå
Programsemantik och programanalys 6,0 DD3457 Forskarnivå
Seminariekurs i teoretisk datavetenskap 7,5 DD3343 Forskarnivå
Seminarier i statisk analys 7,5 DD3011 Forskarnivå
Storverk i teoretisk datavetenskap 7,5 DD3350 Forskarnivå
Studier i teoretisk datalogi 2,0 DD3341 Forskarnivå
Summan av kvadrater och heltalsprogrammeringslättnader 6,0 DD3013 Forskarnivå
Temporal logik 4,0 DD3006 Forskarnivå