Kurser, EECS/Energi och elektroteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Analys av elkraftsystem 6,0 EG2100 Avancerad nivå
Analys av elkraftsystem, del 1 10,0 EG3211 Forskarnivå
Antennteori, doktorandkurs I 8,0 EI3204 Forskarnivå
Atomfysik för fusion 6,0 ED2235 Avancerad nivå
Avancerade elsystem, doktorandkurs 5,0 EG3314 Forskarnivå
Avancerade elsystem, laborationskurs 6,0 EG3316 Forskarnivå
Avancerade elsystem, större doktorandkurs 10,0 EG3315 Forskarnivå
Avancerade elsystem, större laborationskurs 10,0 EG3317 Forskarnivå
Avancerade mätningar i elektrotekniska system 7,5 EI2437 Avancerad nivå
Blixturladdning och åskskydd, doktorandkurs 8,0 EI3380 Forskarnivå
Datametoder i elektrofysiken 4,0 EF3215 Forskarnivå
Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 EH2745 Avancerad nivå
Datortillämpningar i elkraftsystemet, doktorandkurs 9,0 EN3251 Forskarnivå
Den hållbara ingenjören i elektrofysik 1,5 EF2221 Avancerad nivå
Den hållbara ingenjören i elektrofysik 3,0 EF2222 Avancerad nivå
Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 3,0 EH2220 Avancerad nivå
Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 1,5 EH2221 Avancerad nivå
Dielektriska isolermaterials fysik 8,0 EI3230 Forskarnivå
Drift och planering av elproduktion 6,0 EG2200 Avancerad nivå
Drift och planering av elproduktion 7,5 EG2205 Avancerad nivå
Effektelektronik 6,0 EJ2301 Avancerad nivå
Effektelektronik för transmissionstillämpningar 7,5 EJ3280 Forskarnivå
Effektelektronisk modulation 5,0 EJ2310 Avancerad nivå
Effektelektronisk modulation 6,0 EJ2311 Avancerad nivå
Effektelektronisk modulation 8,0 EJ3311 Forskarnivå
Electrotechnical Modelling 7,5 EI2433 Avancerad nivå
Eleffektsystem 6,0 EJ1200 Grundnivå
Elektrisk energiomvandling - projektkurs 9,0 EJ2120 Avancerad nivå
Elektrisk traktion 6,0 EJ2400 Avancerad nivå
Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 EJ2201 Avancerad nivå
Elektriska transportsystem 6,0 EJ2440 Avancerad nivå
Elektriska urladdningar i gaser och deras tillämpningar, doktorandkurs 8,0 EI3370 Forskarnivå
Elektromagnetisk fältteori, doktorandkurs I 6,0 EI3200 Forskarnivå
Elektromagnetisk fältteori, doktorandkurs II 6,0 EI3300 Forskarnivå
Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 7,5 EI2405 Avancerad nivå
Elektromagnetisk förenlighet 7,5 EI2402 Avancerad nivå
Elektromagnetisk kompatibilitet, doktorandkurs 8,0 EI3280 Forskarnivå
Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 EI2420 Avancerad nivå
Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 ED2210 Avancerad nivå
Elektromagnetiska vågor i komplexa material 4,0 EI3302 Forskarnivå
Elektroprojekt, del II 4,5 EH1020 Grundnivå
Elektroprojekt, del II 6,0 EN1020 Grundnivå
Elektroteknisk konstruktion 7,5 EI2440 Avancerad nivå
Elektroteknisk konstruktion, doktorandkurs 10,0 EI3353 Forskarnivå
Elektroteknisk modellering, doktorandkurs 8,0 EI3250 Forskarnivå
Elektroteknisk teori och konstruktion, projektkurs 9,0 EI2520 Avancerad nivå
Elkretsanalys för energi och miljö 7,5 EI1120 Grundnivå
Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 EI1110 Grundnivå
Elmarknadsanalys 7,5 EG2210 Avancerad nivå
Elmarknadsanalys, doktorandkurs 10,0 EG3222 Forskarnivå
Elmaskinsanalys 9,0 EJ3210 Forskarnivå
Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion 6,0 EI2436 Avancerad nivå
Elnätsteknologi och ställverksutrustning 7,5 EI2435 Avancerad nivå
Elproduktion, miljö och marknader 7,5 EG2220 Avancerad nivå
Energi och fusionsforskning 6,0 ED2200 Avancerad nivå
Examensarbete inom effektelektronik, avancerad nivå 30,0 EJ211X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektrisk energiomvandling, avancerad nivå 30,0 EJ212X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektrisk mätteknik, avancerad nivå 30,0 EK212X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektriska energisystem, avancerad nivå 30,0 EG201X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektriska energisystem, avancerad nivå 30,0 EG230X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektriska maskiner och drivsystem, avancerad nivå 30,0 EJ210X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 15,0 ED222X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 ED111X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 ED112X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EF111X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EF112X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EG111X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EH111X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EI111X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EI130X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EJ111X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EN191X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EP111X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EP112X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknisk modellering, avancerad nivå 30,0 EI254X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektroteknisk teori och konstruktion, avancerad nivå 30,0 EI270X Avancerad nivå
Examensarbete inom fusionsplasmafysik, avancerad nivå 30,0 ED225X Avancerad nivå
Examensarbete inom fusionsplasmafysik, avancerad nivå 30,0 ED226X Avancerad nivå
Examensarbete inom högspänningsteknik, avancerad nivå 30,0 EI253X Avancerad nivå
Examensarbete inom plasmafysik, avancerad nivå 30,0 EF225X Avancerad nivå
Examensarbete inom plasmafysik, avancerad nivå 30,0 EF231X Avancerad nivå
Examensarbete inom rymdfysik, avancerad nivå 30,0 EF226X Avancerad nivå
Examensarbete inom rymdfysik, avancerad nivå 30,0 EF232X Avancerad nivå
Examensarbete inom rymdteknik, avancerad nivå 30,0 EF227X Avancerad nivå
Examensarbete inom rymdteknik, avancerad nivå 30,0 EF233X Avancerad nivå
Examensarbete inom teoretisk elektroteknik, avancerad nivå 30,0 EI252X Avancerad nivå
Examensarbete inom tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem, avancerad nivå 30,0 EI255X Avancerad nivå
Experimentell fusionsplasmafysik 6,0 ED2220 Avancerad nivå
Experimentella metoder i rymdplasmafysik 6,0 EF2230 Avancerad nivå
Experimentella metoder inom effektelektroniken 8,0 EJ3216 Forskarnivå
FACTS och HVDC i elkraftsystem 7,5 EG2120 Avancerad nivå
FACTS och HVDC i elkraftsystem 10,0 EG3213 Forskarnivå
Framsteg inom högspänningstekniken, doktorandkurs 5,0 EI3334 Forskarnivå
Fusionplasmadiagnostik 8,0 ED3260 Forskarnivå
Fusionsforskning 8,0 ED3320 Forskarnivå
Fusionsplasmadiagnostik, avancerad kurs 6,0 ED3350 Forskarnivå
Fusionsteknologi 8,0 ED3340 Forskarnivå
Fältteori för vågledare 7,5 EI2410 Avancerad nivå
Gruppantenner 10,0 JI3325 Forskarnivå
HVDC/FACTS-systemens dynamiska förlopp i realtidsimulering 8,0 FEN3340 Forskarnivå
Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 EJ2410 Avancerad nivå
Högspänningsteknik 7,5 EI2430 Avancerad nivå
Högspänningsteknik - avancerad nivå, doktorandkurs 8,0 EI3232 Forskarnivå
Individuellt projekt i elkraftteknik I 7,5 EN2911 Avancerad nivå
Individuellt projekt i elkraftteknik II 7,5 EN2912 Avancerad nivå
Industriellt innovationsprojekt 12,0 EI2610 Avancerad nivå
Informationsmodellering med tillämpning på elkraftsystem 6,0 EH3240 Forskarnivå
Ingenjörsvetenskap 7,5 ED1100 Grundnivå
Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 EI2600 Avancerad nivå
Integralekvationsmetoder inom elektromagnetism 6,0 EI3304 Forskarnivå
Introduktion till elmaskinanalys 7,5 EJ3222 Forskarnivå
Introduktion till energisystem 8,0 EG3201 Forskarnivå
Introduktionskurs till fusionsteknologi 6,0 ED2240 Avancerad nivå
Isolationsdiagnostik och tillståndskontroll för kraftapparater, doktorandkurs 5,0 EI3330 Forskarnivå
Kapsling av effekthalvledarkomponenter 8,0 EJ3318 Forskarnivå
Kinetisk plasmateori 6,0 JD3300 Forskarnivå
Kommunikation och styrning i elkraftsystem 6,0 EH2741 Avancerad nivå
Kommunikation och styrning i elkraftsystem - projektkurs 9,0 EH2751 Avancerad nivå
Kommunikation och styrning i elkraftsystem, doktorandkurs 9,0 EN3250 Forskarnivå
Komplexa plasmor 8,0 EF3360 Forskarnivå
Konstruktion av elektriska maskiner 7,5 EJ2222 Avancerad nivå
Konstruktion av magnetiska komponenter för effektelektronik 8,0 EJ3310 Forskarnivå
Konstruktion av mönsterkort för effektelektronik 8,0 EN3213 Forskarnivå
Konstruktion av permanentmagnetiserade synkronmaskiner 6,0 EJ2220 Avancerad nivå
Konstruktion av permanentmagnetiserade synkronmaskiner 7,5 EJ2221 Avancerad nivå
Konstruktion av permanentmagnetiserande synkronmaskiner 9,0 EJ3221 Forskarnivå
Kraftelektronisk reglering av omriktare för nätapplikationer och elektriska drivsystem 5,0 EJ3230 Forskarnivå
Kraftsystemautomation 6,0 EH3250 Forskarnivå
Krafttransformatorer, fördjupningskurs 8,0 EI3354 Forskarnivå
Laborationskurs i Elektriska maskiner 5,0 EJ3200 Forskarnivå
Laddade partiklars rörelse, kollisionsprocesser och grundläggande transportteori I 6,0 ED3210 Forskarnivå
Laddade partiklars rörelse, kollisionsprocesser och grundläggande transportteori II 8,0 ED3220 Forskarnivå
Magnetisk hysteresis 8,0 EI3350 Forskarnivå
Magnetohydrodynamik 8,0 ED3230 Forskarnivå
Magnetohydrodynamik, avancerad kurs 6,0 ED3305 Forskarnivå
Magnetosfär-jonosfär koppling 8,0 EF3300 Forskarnivå
Matematisk statistisk för elkraftsystem 8,0 EI3362 Forskarnivå
Meta-ytor: Teori och praktik, doktorandkurs 10,0 EI3310 Forskarnivå
Modellering och simulering av hybrida system 7,5 EG2410 Avancerad nivå
Moderna elkraftsystem, doktorandkurs 5,0 EG3312 Forskarnivå
Moderna elkraftsystem, mindre doktorandkurs 2,0 EG3311 Forskarnivå
Moderna elkraftsystem, större doktorandkurs 10,0 EG3313 Forskarnivå
Moderna elmarknader, doktorandkurs 5,0 EG3322 Forskarnivå
Moderna elmarknader, mindre doktorandkurs 2,0 EG3321 Forskarnivå
Moderna elmarknader, större doktorandkurs 10,0 EG3323 Forskarnivå
Monte carlo-metoder inom elkraftforskning 10,0 EG3131 Forskarnivå
Nanodielektriska isolationsmaterial, doktorandkurs 5,0 EI3336 Forskarnivå
Partiella urladdningar - fysik och mätteknik, doktorandkurs 8,0 EI3332 Forskarnivå
Plasmadiagnostik 8,0 EF3205 Forskarnivå
Plasmafysik 6,0 EF2200 Avancerad nivå
Plasmafysik II 7,5 EF2215 Avancerad nivå
Plasmavågor I 8,0 ED3240 Forskarnivå
Plasmavågor II 3,0 ED3250 Forskarnivå
Plasmavågor, avancerad kurs 6,0 ED3310 Forskarnivå
Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 EI2510 Avancerad nivå
Projekt i plasmafysik 9,0 EF1111 Grundnivå
Projekt i plasmafysik 12,0 EF2226 Avancerad nivå
Projekt i rymdfysik 9,0 EF1110 Grundnivå
Projekt i rymdfysik 12,0 EF2225 Avancerad nivå
Projekt i rymdteknik 9,0 EF1112 Grundnivå
Projekt i rymdteknik 7,5 EF1113 Grundnivå
Projekt i rymdteknik 12,0 EF2227 Avancerad nivå
Projekt i rymdteknik 15,0 EF2228 Avancerad nivå
Projekt i rymdteknik 15,0 EF2229 Avancerad nivå
Projekt inom fusionsfysik 6,0 ED2246 Avancerad nivå
Projektlitteraturkurs i elektrofysik 5,0 EF3350 Forskarnivå
Publicering av examensarbete inom fusionsplasmafysik 7,5 ED2250 Avancerad nivå
Publicering av examensarbete inom rymd- och plasmafysik 7,5 EF2250 Avancerad nivå
Reglering för elektrisk energiomvandling 6,0 EJ2230 Avancerad nivå
Rymdfysik 6,0 EF2240 Avancerad nivå
Rymdfysik II 7,5 EF2245 Avancerad nivå
Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 EF2260 Avancerad nivå
Seminariekurs i elektriska energisystem 1,0 EG3202 Forskarnivå
Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik 1,5 EI2490 Avancerad nivå
Seminarier i Plasmafysik 4,0 EF3370 Forskarnivå
Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 1,5 EJ2420 Avancerad nivå
Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 3,0 EJ3420 Forskarnivå
Skyddssystem i elkraftsystem 6,0 EI2439 Avancerad nivå
Smarta elektriska kraftnät och system 7,5 EI2455 Avancerad nivå
Solsystemsfysik 8,0 EF3320 Forskarnivå
Spridning av framsteg inom elkrafttekniken 6,0 EN2930 Avancerad nivå
Stabilitet och styrning av elkraftsystem 7,5 EG2110 Avancerad nivå
Stabilitet och styrning av elkraftsystem 10,0 EG3214 Forskarnivå
Systemplanering, doktorandkurs 10,0 EG3221 Forskarnivå
Teknisk plasmafysik 6,0 EF2270 Avancerad nivå
Teoretisk elektroteknik 9,0 EI1320 Grundnivå
Teoretisk elektroteknik E 10,5 EI1220 Grundnivå
Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0 EI1222 Grundnivå
Teoretisk elektroteknik, grundkurs för energi och miljö 6,0 EI1225 Grundnivå
Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 EI1228 Grundnivå
Teori och projekt i Monte Carlo-simulering 7,5 EG2420 Avancerad nivå
Tillförlitlighetsanalys av kraftsystem, avancerad 9,0 EI3262 Forskarnivå
Tillförlitlighetsanalys av uthålliga elkraftsystem 7,5 EI3390 Forskarnivå
Tillförlitlighetsbaserad värdevård av kraftsystem 9,0 EI3364 Forskarnivå
Tillämpad antennteknik 7,5 EI2400 Avancerad nivå
Tillämpad plasmafysik, avancerad kurs 5,0 EF3330 Forskarnivå
Tillämpad plasmafysik, projektkurs 10,0 EF3340 Forskarnivå
Transportteori 8,0 ED3330 Forskarnivå
Underhållningsstyrning av elkraftsystem 8,0 EI3260 Forskarnivå
Utformning av elkraftsystem, projektkurs 9,0 EG2330 Avancerad nivå
Vektoranalys 4,5 ED1110 Grundnivå
Vindkraftsystem 7,5 EG2340 Avancerad nivå
Vindkraftsystem, doktorandkurs 10,0 EG3231 Forskarnivå
Vågledarmetoder 5,0 EI3301 Forskarnivå
Vågor i rymdplasma, avancerad kurs 8,0 EF3310 Forskarnivå