Kurser, EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Aktivitets teori och människa-dator interaktion 3,0 DH3353 Forskarnivå
Aktuell forskning i MDI 7,5 DH3370 Forskarnivå
Aktuell forskning i Medieteknik 7,5 DM3513 Forskarnivå
Aktuell forskning i teknikförstärkt lärande 7,5 DM3510 Forskarnivå
Användarupplevelser - teoretiska grunder 4,0 DH3374 Forskarnivå
Avancerat stöd för användargränssnittsprogrammering 7,5 DH3375 Forskarnivå
Datorstöd för samarbete 7,5 DH3354 Forskarnivå
Den reflekterande praktikern 3,0 DH3002 Forskarnivå
Design för människa-maskin interaktion 7,5 DH3355 Forskarnivå
Dis-kurs 7,5 DH3378 Forskarnivå
Fenomenologi i HCI 7,5 DH3357 Forskarnivå
Forskning i interaktionsdesign 7,5 DH3011 Forskarnivå
Forskningsmetoder i Medieteknik och Människa-datorinteraktion 7,5 DM3514 Forskarnivå
Humaniora i HCI 4,0 DH3358 Forskarnivå
ICT och Hållbarhet 7,5 DM3506 Forskarnivå
Individuell kurs i medieteknik 3,0 DM1902 Grundnivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 5,0 DM3320 Forskarnivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 7,5 DM3321 Forskarnivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 10,0 DM3322 Forskarnivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 15,0 DM3323 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 5,0 DM3310 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 7,5 DM3311 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 10,0 DM3312 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 15,0 DM3313 Forskarnivå
Interaction: Konst, forskning och kreatörer 3,0 DH3372 Forskarnivå
Interkulturell kommunikation 7,5 DM3511 Forskarnivå
Intervju som datainsamlingsteknik och kvalitativ analys 7,5 DH3367 Forskarnivå
Jämförande genreanalys 7,5 DH3010 Forskarnivå
Lärandebeteende 7,5 DM3509 Forskarnivå
Materialitet inom Människa- Datorinteraktion (MDI) 7,5 DH3001 Forskarnivå
MID- Pärlor 7,5 DH3356 Forskarnivå
Multisensorisk perception och tvärmodal interaktion 7,5 DM3303 Forskarnivå
Människa-datorinteraktionens historia 7,5 DH3050 Forskarnivå
Programmering som designpraktik 7,5 DM3507 Forskarnivå
Reflexivitet inom HCI 7,5 DH3376 Forskarnivå
Social Studies of Work and Technology 6,0 DH3338 Forskarnivå
Soma Design 7,5 FDM3520 Forskarnivå
Tvärvetenskapliga perspektiv på rytm 7,5 FJM3201 Forskarnivå