Kurser, ECE/Enheten för språk och kommunikation

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå 
Arbetslivsprojekt I 15,0 LS1704 Grundnivå
Arbetslivsprojekt II 15,0 LS1709 Grundnivå
Att skriva vetenskapliga artiklar 5,0 DS3102 Forskarnivå
Brasiliansk portugisiska A1 för ingenjörer 7,5 LS1472 Grundnivå
Brasiliansk portugisiska A2 för ingenjörer 7,5 LS1473 Grundnivå
Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 LS1409 Grundnivå
Engelska för akademiska studier 7,5 LS1414 Grundnivå
Engelska för akademiska studier (nätbaserad) 3,0 LS1415 Grundnivå
Engelska för arbetslivet 7,5 LS1419 Grundnivå
Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 7,5 LS2439 Avancerad nivå
Franska A1 för ingenjörer 7,5 LS1430 Grundnivå
Franska A2 för ingenjörer 7,5 LS1433 Grundnivå
Franska B1 för ingenjörer 7,5 LS1434 Grundnivå
Franska B2 för ingenjörer 7,5 LS2436 Avancerad nivå
Global kompetens 3,0 LS2600 Avancerad nivå
Ingenjörsmässigt skrivande 4,5 DA1600 Grundnivå
Interkulturell kommunikation 7,5 LS1702 Grundnivå
Interkulturell kompetens 4,5 LS1600 Grundnivå
Introduktion till vetenskapligt skrivande 2,0 DS3103 Forskarnivå
Japankunskap och grundläggande japanska för ingenjörer 7,5 LS1480 Grundnivå
Japanska A1 för ingenjörer 7,5 LS1482 Grundnivå
Japanska A2 för ingenjörer 7,5 LS1484 Grundnivå
Japanska B1 9,0 LS1386 Grundnivå
Japanska B1 för ingenjörer 7,5 LS1486 Grundnivå
Juridik och samhällskunskap för ingenjörer och arkitekter 7,5 LS1703 Grundnivå
Kinakunskap och grundläggande kinesiska för ingenjörer 7,5 LS1490 Grundnivå
Kinesiska A1 för ingenjörer 7,5 LS1492 Grundnivå
Kinesiska A2 för ingenjörer 7,5 LS1494 Grundnivå
Kinesiska B1 9,0 LS1396 Grundnivå
Kinesiska B1 för ingenjörer 7,5 LS1496 Grundnivå
Kommunikationsdesign i innovationsprocessen 7,5 LK250N Avancerad nivå
Kommunikationsfärdighet för energi 5,0 DS3104 Forskarnivå
Kommunikativt ledarskap 7,5 LS1707 Grundnivå
Kultur och kommunikation i Östasien 7,5 LS2307 Avancerad nivå
Projektarbete och entreprenörskap 7,5 LS1706 Grundnivå
Publik kommunikation om teknik 7,5 LS1467 Grundnivå
Retorik - konsten att övertyga 7,5 LS1464 Grundnivå
Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 7,5 LS1465 Grundnivå
Spanska A1 för ingenjörer 7,5 LS1440 Grundnivå
Spanska A2 för ingenjörer 7,5 LS1443 Grundnivå
Spanska B1 för ingenjörer 7,5 LS1448 Grundnivå
Spanska B2 för ingenjörer 7,5 LS2449 Avancerad nivå
Svenska A1 för ingenjörer 7,5 LS140N Grundnivå
Svenska A1 för ingenjörer 7,5 LS1502 Grundnivå
Svenska A2 för ingenjörer 7,5 LS1512 Grundnivå
Svenska B1 för ingenjörer 7,5 LS1522 Grundnivå
Svenska B1/B2 för ingenjörer 7,5 LS1532 Grundnivå
Svenska B2 för ingenjörer 7,5 LS2542 Avancerad nivå
Svenska B2/C1 för ingenjörer 7,5 LS2552 Avancerad nivå
Svenska för arbetslivet 7,5 LS1701 Grundnivå
Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 LS1562 Grundnivå
Teknik, etik och hållbar utveckling 7,5 LS1708 Grundnivå
Teknisk kommunikation på engelska 7,5 LS2429 Avancerad nivå
Teknisk kommunikation på svenska och engelska 7,5 LS1705 Grundnivå
Tredje uppgiften: att förmedla forskning utanför akademien 5,0 LS3107 Forskarnivå
Tyska A1 för ingenjörer 7,5 LS1420 Grundnivå
Tyska A2 för ingenjörer 7,5 LS1423 Grundnivå
Tyska B1 för ingenjörer 7,5 LS1424 Grundnivå
Tyska B1 för ingenjörer 7,5 LS142N Grundnivå
Tyska B2 för ingenjörer 7,5 LS2426 Avancerad nivå
Varumärkesbyggande för tekniska innovationer 7,5 LS1466 Grundnivå
Vetenskapligt skrivande och kommunikation 7,5 LS2306 Avancerad nivå
Visualisera din vetenskap 4,0 LS3104 Forskarnivå