Kurser, ECE/Enheten för språk och kommunikation

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Brasiliansk portugisiska A1 för ingenjörer 7,5 LS1472 Grundnivå
Brasiliansk portugisiska A2 för ingenjörer 7,5 LS1473 Grundnivå
Japanska B1 9,0 LS1386 Grundnivå
Kinesiska B1 9,0 LS1396 Grundnivå
Kommunikationsdesign i innovationsprocessen 7,5 LK250N Avancerad nivå
Kommunikationsfärdighet för energi 5,0 DS3104 Forskarnivå
Publik kommunikation om teknik 7,5 LS1467 Grundnivå
Vetenskapligt skrivande och kommunikation 7,5 LS2306 Avancerad nivå