Kurser, ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Advanced Industrial Marketing 6,0 ME2604 Avancerad nivå
Affärsmannaskap och entreprenörskap i innovationsprocessen 5,0 ME3526 Forskarnivå
Affärsmodellen 7,5 ME2615 Avancerad nivå
Affärsmodellen 7,5 ME2815 Avancerad nivå
Affärsmodeller och affärsutveckling 15,0 ME3528 Forskarnivå
Affärsutvecklingslabb 9,0 ME2073 Avancerad nivå
Affärsverksamhet och teknologi 7,5 ME3539 Forskarnivå
Att forska i industriell ekonomi och organisation: en introduktion 7,5 ME3532 Forskarnivå
Avancerad kvantitativ forskningsmetodik 7,5 ME3531 Forskarnivå
Avancerad statistik 7,5 ME3523 Forskarnivå
Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 ME2312 Avancerad nivå
Behavioral Finance 6,0 ME2091 Avancerad nivå
Behavioural Management Control 6,0 ME2028 Avancerad nivå
Bioteknik - Ekonomi - Ledarskap 15,0 ME2310 Avancerad nivå
Caselösning och självledarskap 6,0 ME2079 Avancerad nivå
Datadriven analys och affärsutveckling 6,0 ME2723 Avancerad nivå
Degree Project in the Economics of Innovation and Growth (Master of Science) 30,0 1N1007 Avancerad nivå
Den industriella dynamikens grunder 10,5 4D5165 Forskarnivå
Design and Innovation in Context 7,5 ME2805 Avancerad nivå
Designtänkande 7,5 ME2818 Avancerad nivå
e-businesstrategier 7,5 ME2095 Avancerad nivå
Ekonometri 7,5 ME3543 Forskarnivå
Ekonomisk tillväxt: teknologi, investeringar och samhälle 7,5 ME2708 Avancerad nivå
Energiföretagande 6,0 ME2087 Avancerad nivå
Entrepreneurship 6,0 ME2603 Avancerad nivå
Entrepreneurship and Gender 7,5 ME2808 Avancerad nivå
Entreprenöriellt ledarskap i praktiken 7,5 ME2831 Avancerad nivå
Entreprenörskap - Personlig Utveckling 7,5 ME2832 Avancerad nivå
Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 ME2072 Avancerad nivå
Entreprenörskap i utvecklingsländer 7,5 ME2828 Avancerad nivå
Entreprenörskap och innovation 7,5 ME2719 Avancerad nivå
Entreprenörskap och innovation i och för sport 7,5 ME2834 Avancerad nivå
Etik för start-ups 7,5 ME2830 Avancerad nivå
Examensarbete inom entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå 15,0 ME205X Avancerad nivå
Examensarbete inom Entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå 15,0 ME204X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 ME200X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 ME210X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 ME211X Avancerad nivå
Examensarbete inom innovations- och tillväxtekonomi, avancerad nivå 30,0 ME270X Avancerad nivå
Examensarbete inom innovations- och tillväxtekonomi, avancerad nivå 30,0 ME271X Avancerad nivå
Expansion och värdeskapande 9,0 ME3529 Forskarnivå
Fallstudiemetodik i industriell ekonomi och organisation 4,0 ME3538 Forskarnivå
Finansiell ekonomi och marknader 7,5 ME2721 Avancerad nivå
Finansiell ekonomi och marknader II 7,5 ME2701 Avancerad nivå
Finansiell matematik, ekonomi och ledarskap 15,0 ME2313 Avancerad nivå
Finansiell styrning i industriföretag 6,0 ME2064 Avancerad nivå
Finansiering 6,0 ME1311 Grundnivå
Finansiering 6,0 ME2029 Avancerad nivå
Finansiering av Start-ups 7,5 ME2825 Avancerad nivå
Finansiering, företagsvärdering 6,0 ME2090 Avancerad nivå
FinTech för Startupföretag 7,5 ME2833 Avancerad nivå
Forskningsmetod 3,0 ME2000 Avancerad nivå
Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 ME2001 Avancerad nivå
Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 ME2002 Avancerad nivå
Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 ME2003 Avancerad nivå
Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 ME2004 Avancerad nivå
Från forskning till företagande 7,5 ME2824 Avancerad nivå
Från idé till tjänsteföretagande 7,5 ME2819 Avancerad nivå
Företags- och näringslivsdynamik 7,5 ME2704 Avancerad nivå
Förhandlingsteknik 6,0 ME2042 Avancerad nivå
Förhandlingsteknik för start-ups 7,5 ME2827 Avancerad nivå
Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 ME2502 Avancerad nivå
Genomförande 7,5 ME2816 Avancerad nivå
Genus och jämställdhet i arbetslivet i teknikyrken 6,0 ME1037 Grundnivå
Globala energimarknader och system i omvandling 6,0 ME2086 Avancerad nivå
Globalisering och handel 7,5 ME2702 Avancerad nivå
Grundläggande ekonometri 7,5 ME2706 Avancerad nivå
Grön ekonomi 7,5 ME2722 Avancerad nivå
Human Resource Management 6,0 ME2602 Avancerad nivå
Idégenerering 7,5 ME2614 Avancerad nivå
Idégenerering 7,5 ME2814 Avancerad nivå
Identifiering av Affärsmöjligheter 6,0 ME3527 Forskarnivå
Industriell ekonomi för EDIM 7,5 ME3535 Forskarnivå
Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 ME1039 Grundnivå
Industriell ekonomi och organisation 7,5 ME3537 Forskarnivå
Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 ME1003 Grundnivå
Industriell ekonomistyrning för I 6,0 ME1309 Grundnivå
Industriell marknadsföring 6,0 ME1036 Grundnivå
Industriell marknadsföring 7,5 ME3521 Forskarnivå
Industriell marknadsföring för I 7,5 ME1307 Grundnivå
Industriell marknadsföring för I 6,0 ME1315 Grundnivå
Industriell marknadsföring och nätverk 6,0 ME2098 Avancerad nivå
Industriell och teknisk omvandling 6,0 ME1313 Grundnivå
Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC) 6,0 ME2067 Avancerad nivå
Industriell projektledning för I 7,5 ME1306 Grundnivå
Industriell verksamhetsledning för I 6,0 ME1308 Grundnivå
Inköp & Supply Chain Management 6,0 ME2054 Avancerad nivå
Innovation och ekonomi 7,5 ME2711 Avancerad nivå
Innovation och ekonomi 7,5 ME2713 Avancerad nivå
Innovation och entreprenörskap 7,5 ME3540 Forskarnivå
Innovationsprojekt inom IKT 6,0 ME2096 Avancerad nivå
Internationella affärer 7,5 ME3525 Forskarnivå
Internetmarknadsföring 7,5 ME2094 Avancerad nivå
Introduktion till forskning i industriell ekonomi för EDIM 7,5 ME3533 Forskarnivå
Introduktion till industriell ekonomi 7,5 ME1305 Grundnivå
Introduktion till industriell ekonomi 9,0 ME1314 Grundnivå
Klassiker i industriel ekonomi 7,5 ME3534 Forskarnivå
Knowledge Management 6,0 ME2039 Avancerad nivå
Konsumentbeteende 7,5 ME3541 Forskarnivå
Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora 6,0 ME1312 Grundnivå
Kvalitativa metoder 7,5 ME3515 Forskarnivå
Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6,0 ME1316 Grundnivå
Kvantitativa forskningsmetoder i industriell ekonomi 7,5 ME3518 Forskarnivå
Leda framtida talanger 3,0 ME196U Grundnivå
Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 6,0 ME2092 Avancerad nivå
Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 ME2089 Avancerad nivå
Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 ME2311 Avancerad nivå
Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 6,0 ME2075 Avancerad nivå
Ledning av forskning och innovation 6,0 ME2069 Avancerad nivå
Litteraturkurs i industriell marknadsföring 7,5 ME3524 Forskarnivå
Litteraturstudier i industriell ekonomi 7,5 ME3536 Forskarnivå
Logistik & Supply Chain Management 6,0 ME2053 Avancerad nivå
Makroekonomi 7,5 ME2703 Avancerad nivå
Makroekonomi 7,5 ME3545 Forskarnivå
Makroekonomi för business 7,5 ME2720 Avancerad nivå
Management Consulting 6,0 ME2060 Avancerad nivå
Management och strategi 7,5 ME2718 Avancerad nivå
Managerial Economics 7,5 AH2015 Avancerad nivå
Marknadsföring grundkurs 7,5 ME1035 Grundnivå
Marknadsföring teori 7,5 ME3517 Forskarnivå
Marknadskommunikation 7,5 ME3519 Forskarnivå
Matematik 7,5 ME3542 Forskarnivå
Mediejuridik 7,5 ME2076 Avancerad nivå
Mikroekonomi 7,5 ME2705 Avancerad nivå
Mikroekonomi 7,5 ME2712 Avancerad nivå
Mikroekonomi 7,5 ME3544 Forskarnivå
Mindre projektarbete inom entreprenörskap 6,0 ME2082 Avancerad nivå
Nationalekonomi för I 6,0 ME1310 Grundnivå
Omvandling av energisystem och energirelaterad industri 6,0 ME2085 Avancerad nivå
Ord som material 7,5 4D5160 Forskarnivå
Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 ME1010 Grundnivå
Organisationsutveckling - att leda strategisk och teknologisk förändring 6,0 ME2081 Avancerad nivå
Perspektiv på Industrial Management 6,0 ME2501 Avancerad nivå
Portföljstrategi för varumärken 6,0 ME2088 Avancerad nivå
Produktion och Supply Chains 6,0 ME2065 Avancerad nivå
Produktion: Organisation och styrning 6,0 ME2013 Avancerad nivå
Project Management: Leadership and Control 6,0 ME2016 Avancerad nivå
Projektkurs 30,0 ME2061 Avancerad nivå
Projektledning för k 6,0 ME1402 Grundnivå
Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 ME2017 Avancerad nivå
Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 ME2015 Avancerad nivå
Psykologi i arbetslivet /Uppdragsutbildning/ 6,0 ME194U Grundnivå
Riskhantering i bank- och försäkring 7,5 ME2070 Avancerad nivå
Riskhantering i bank- och försäkring/Uppdragsutbildning/ 7,5 ME294U Avancerad nivå
Riskhantering i försörjningskedjor 7,5 ME2154 Avancerad nivå
Socialt entreprenörskap 7,5 ME2826 Avancerad nivå
Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 ME2078 Avancerad nivå
Strategi och industriell marknadsföring 6,0 ME2066 Avancerad nivå
Strategisk ekonomistyrning 6,0 ME2097 Avancerad nivå
Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 2 7,5 ME2314 Avancerad nivå
Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 ME2063 Avancerad nivå
Technology-based Entrepreneurship 7,5 ME2062 Avancerad nivå
Teknisk och industriell omvandling 6,0 ME2093 Avancerad nivå
Telecom Business Competence Development (TBCD7) /Uppdragsutbildning/ 7,0 ME292U Avancerad nivå
The Epistemology of Engineering, Science and Innovation 2,0 ME3505 Forskarnivå
Theory and Methodology of Science 7,5 AH2014 Avancerad nivå
Tillväxt 7,5 ME2817 Avancerad nivå
Tillämpad ekonometri 7,5 ME2710 Avancerad nivå
Tjänstemarknadsföring 7,5 ME3530 Forskarnivå
Trendanalys och framtidstänkande 7,5 ME2829 Avancerad nivå
Utforma ett publicerbart papper för vetenskapliga tidskrifter 7,5 ME3520 Forskarnivå
Utveckling av affärskoncept 7,5 ME2071 Avancerad nivå
Vattenkraft- teknik, ekonomi, hållbarhet 7,5 ME2083 Avancerad nivå
Verksamhetsanalys och yrkesroller 4,0 ME2084 Avancerad nivå
Verksamhetsledning inom byggindustrin /Uppdragsutbildning/ 7,5 ME195U Grundnivå
Vetenskapsfilosofi och ingenjörsarbetets kunskapsbildning 10,0 ME3513 Forskarnivå
Öppen och användardriven innovation 7,5 ME1033 Grundnivå