Kurser, ITM/Maskinkonstruktion

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
3D-modellering och visualisering 6,0 MF102V Grundnivå
Avancerad formgivning 3,0 MF2096 Avancerad nivå
Avancerad produktdesign 12,0 MF2112 Avancerad nivå
Avancerad prototypframtagning 6,0 MF2031 Avancerad nivå
Avancerade skissövningar 3,0 MF2097 Avancerad nivå
CAD 3D-modellering och visualisering 6,0 MF2019 Avancerad nivå
Design och produktframtagning 6,0 MF1062 Grundnivå
Design och produktframtagning A 6,0 MF1012 Grundnivå
Design och produktframtagning B 12,0 MF1013 Grundnivå
Design och produktframtagning C 9,0 MF1014 Grundnivå
Design och produktframtagning för tekniklärare 7,5 MF1050 Grundnivå
Design och produktframtagning, del 1 7,0 MF1047 Grundnivå
Design och produktframtagning, form och funktion 6,0 MF1038 Grundnivå
Design och produktframtagning, introduktion 10,5 MF1046 Grundnivå
Design och produktframtagning, komponenter 6,0 MF1039 Grundnivå
Design och produktframtagning, metodik 9,0 MF1040 Grundnivå
Design och produktframtagning, modellering och simulering 9,0 MF1028 Grundnivå
Design och produktframtagning, modellering och simulering 9,0 MF1037 Grundnivå
Design och produktframtagning, perspektivkurs 9,0 MF1011 Grundnivå
Designteori 6,0 MF1029 Grundnivå
Digital- och mikrodatorteknik, fortsättningskurs 7,5 MF201V Avancerad nivå
Distribuerade realtidsdatorsystem 7,5 4F5107 Forskarnivå
Dynamik och rörelsestyrning 9,0 MF2007 Avancerad nivå
Eco Design 6,0 MF2032 Avancerad nivå
EcoDesign - Produktutveckling för hållbara produkter 12,0 4F5605 Forskarnivå
Elektroteknik 9,0 MF1016 Grundnivå
Elektroteknik 6,0 MF1017 Grundnivå
Elektroteknik och digitalteknik 7,5 MF1034 Grundnivå
Elektroteknik, del 2 3,0 MF1023 Grundnivå
Elektroteknik, media 6,0 MF1035 Grundnivå
Endrea/Engineering Management 7,5 4F5703 Forskarnivå
Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 MF102X Grundnivå
Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 MF107X Grundnivå
Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 MF112X Grundnivå
Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 MF116X Grundnivå
Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 MF104X Grundnivå
Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 MF109X Grundnivå
Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 MF114X Grundnivå
Examensarbete inom Farkostteknik, grundnivå 15,0 MF117X Grundnivå
Examensarbete inom förbränningsmotorteknik 30,0 4F1014 Avancerad nivå
Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 30,0 MF205X Avancerad nivå
Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 30,0 MF215X Avancerad nivå
Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 30,0 MF225X Avancerad nivå
Examensarbete inom inbyggda styrsystem, avancerad nivå 30,0 MF212X Avancerad nivå
Examensarbete inom inbyggda styrsystem, avancerad nivå 30,0 MF219X Avancerad nivå
Examensarbete inom inbyggda styrsystem, avancerad nivå 30,0 MF229X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell design, avancerad nivå 30,0 MF210X Avancerad nivå
Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå 30,0 MF220X Avancerad nivå
Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå 30,0 MF230X Avancerad nivå
Examensarbete inom integrerad produktutveckling 30,0 4F1017 Avancerad nivå
Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 MF207X Avancerad nivå
Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 MF216X Avancerad nivå
Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 MF226X Avancerad nivå
Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 MF121X Grundnivå
Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 MF131X Grundnivå
Examensarbete inom maskinelement, avancerad nivå 30,0 MF209X Avancerad nivå
Examensarbete inom maskinkonstruktion 30,0 4F1016 Avancerad nivå
Examensarbete inom maskinkonstruktion, avancerad nivå 30,0 MF206X Avancerad nivå
Examensarbete inom maskinkonstruktion, avancerad nivå 30,0 MF213X Avancerad nivå
Examensarbete inom maskinkonstruktion, avancerad nivå 30,0 MF223X Avancerad nivå
Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 MF120X Grundnivå
Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 MF130X Grundnivå
Examensarbete inom maskinteknik, avancerad nivå 15,0 MF234X Avancerad nivå
Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 MF101X Grundnivå
Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 MF103X Grundnivå
Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 MF106X Grundnivå
Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 MF111X Grundnivå
Examensarbete inom Maskinteknik, grundnivå 15,0 MF118X Grundnivå
Examensarbete inom mekatronik med forskningsinriktning, avancerad nivå 30,0 MF208X Avancerad nivå
Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 30,0 MF204X Avancerad nivå
Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 30,0 MF214X Avancerad nivå
Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 30,0 MF224X Avancerad nivå
Examensarbete inom mekatronik, grundnivå 15,0 MF133X Grundnivå
Examensarbete inom Mekatronik, grundnivå 15,0 MF123X Grundnivå
Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 MF105X Grundnivå
Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 MF134X Grundnivå
Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 MF211X Avancerad nivå
Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 MF218X Avancerad nivå
Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 MF228X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknik och management, grundnivå 15,0 MF108X Grundnivå
Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå 30,0 MF217X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå 30,0 MF227X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknisk design, grundnivå 15,0 MF122X Grundnivå
Examensarbete inom teknisk design, grundnivå 15,0 MF132X Grundnivå
F&U Strategi och organisering 6,0 MF2051 Avancerad nivå
Fluida system och maskiner 6,0 MF2014 Avancerad nivå
Forskarskola i Tribologi 9,0 4F5508 Forskarnivå
Forskarskola i Tribologi 9,0 MF3017 Forskarnivå
Forskningsmetodik i ledning och organisation 6,0 MF2086 Avancerad nivå
Forskningsmetodik i maskinkonstruktion 6,0 MF2072 Avancerad nivå
Forskningsmetodik i maskinkonstruktion för doktorander 9,0 MF3029 Forskarnivå
Forskningsmetodik i mekatronik 4,5 MF2071 Avancerad nivå
Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 MF2073 Avancerad nivå
Forskningsmetodik, Forskarroller inom produktutveckling 7,5 4F5701 Forskarnivå
Forskningsmetodik, Forskarroller inom produktutveckling 7,5 MF3022 Forskarnivå
Forskningsprojekt i industriell produktutveckling 18,0 MF2075 Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik 1 6,0 MF2047 Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik 2 9,0 MF2048 Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik grundkurs II, uppdragsutbildning 6,0 MF203U Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik högre kurs 15,0 MF2064 Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik högre kurs 18,0 MF2066 Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik projektkurs 9,0 MF2049 Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik, allmän kurs 6,0 MF2015 Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik, doktorandkurs 9,0 4F5401 Forskarnivå
Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs 9,0 MF2016 Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik, grundkurs /Uppdragsutbildning/ 6,0 MF202U Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik, laborations- och mätkurs 10,5 4F5402 Forskarnivå
Förbränningsmotorteknik, litteraturgranskning 9,0 4F5403 Forskarnivå
Förbränningsmotorteknik, projektarbete 6,0 MF2090 Avancerad nivå
Förbränningsmotorteknik, projektkurs 9,0 MF2017 Avancerad nivå
Fördjupningsarbete i mekatronik 15,0 MF1022 Grundnivå
Grundkurs i digital- och mikrodatorteknik 15,0 MF101V Grundnivå
Hydraulik I 6,0 MF2067 Avancerad nivå
Hydraulik och pneumatik, allmän kurs 6,0 MF2013 Avancerad nivå
Hållbar konsumtion 6,0 MF2093 Avancerad nivå
Inbyggda styrsystem 9,0 MF2008 Avancerad nivå
Inbyggda styrsystem - grundkurs 3,0 4F5114 Forskarnivå
Inbyggda system för mekatronik 9,0 MF2103 Avancerad nivå
Inbyggda system för Mekatronik, I 6,0 MF2042 Avancerad nivå
Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 MF2044 Avancerad nivå
Inbyggda system projektkurs 9,0 MF2063 Avancerad nivå
Industridesign 6,0 MF2023 Avancerad nivå
Industriell design adaptivkurs 6,0 MF2041 Avancerad nivå
Industriell design högre kurs 24,0 MF2040 Avancerad nivå
Industriell design högre kurs, del 1 12,0 MF2060 Avancerad nivå
Industriell design högre kurs, del 2 12,0 MF2061 Avancerad nivå
Industriell design projektkurs 6,0 MF2062 Avancerad nivå
Industriell design Prop 3,0 MF1018 Grundnivå
Industriell design Prop 2 3,0 MF1020 Grundnivå
Industriell design, högre kurs 30,0 MF2002 Avancerad nivå
Industriell design, högre kurs 30,0 MF2028 Avancerad nivå
Industriell design, särskild kurs A 6,0 MF2069 Avancerad nivå
Industriell produktutveckling forskningsprojekt 15,0 MF2091 Avancerad nivå
Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0 MF2045 Avancerad nivå
Innovation och produktutveckling 22,5 MF2088 Avancerad nivå
Innovation, produkt- och affärsutveckling 21,0 MF2078 Avancerad nivå
Innovations- och produktutvecklingsprocesser 6,0 MF2085 Avancerad nivå
Innovationsledning - teori och praktik 7,5 MF2087 Avancerad nivå
Innovativ konstruktion I 12,0 MF2005 Avancerad nivå
Innovativ konstruktion II 6,0 MF2006 Avancerad nivå
Innovativ produkt- och affärsutveckling 30,0 MF2012 Avancerad nivå
Innovativ produkt- och affärsutveckling 18,0 MF2053 Avancerad nivå
Integrerad produktutveckling 6,0 MF2034 Avancerad nivå
Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 MF2036 Avancerad nivå
Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0 MF2001 Avancerad nivå
Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0 MF2027 Avancerad nivå
Introduktion till design och produktframtagning 9,0 MF1061 Grundnivå
Introduktion till forskarutbildning 3,0 4F5604 Forskarnivå
Introduktion till industriell produktutveckling 3,0 MF2070 Avancerad nivå
Introduktion till mekatronikspåret 1,0 MF2057 Avancerad nivå
Introduktionskurs 7,5 MF3021 Forskarnivå
Introduktionskurs för doktorander 7,5 4F5603 Forskarnivå
Komponentkonstruktion 6,0 MF2010 Avancerad nivå
Konstruktions- och utvecklingsmetodik, litteraturkurs 7,5 4F5602 Forskarnivå
Konstruktions- och utvecklingsmetodik, litteraturkurs 7,5 MF3020 Forskarnivå
Kontruktion och styrning av robotar 7,5 4F5115 Forskarnivå
Kuggteknik 6,0 4F5509 Forskarnivå
Kuggteknik 6,0 MF3018 Forskarnivå
Kuggteknik 8,0 MF3024 Forskarnivå
Ledning av forskning och utveckling 6,0 MF2084 Avancerad nivå
Litteraturkurs i integrerad produktutveckling 7,5 4F5702 Forskarnivå
Litteraturkurs i integrerad produktutveckling 7,5 MF3023 Forskarnivå
Litteraturkurs i Mekatronik 7,5 4F5110 Forskarnivå
Litteraturkurs i Mekatronik 7,5 MF3011 Forskarnivå
Litteraturkurs i realtidssystem 7,5 4F5111 Forskarnivå
Litteraturkurs i realtidssystem 7,5 MF3012 Forskarnivå
Litteraturkurs i realtidssystem II 15,0 MF3014 Forskarnivå
Litteraturkurs i tillämpad reglerteknik 7,5 4F5112 Forskarnivå
Litteraturkurs i tillämpad reglerteknik 7,5 MF3013 Forskarnivå
Maskindynamik 6,0 MF2068 Avancerad nivå
Maskindynamik 9,0 MF3016 Forskarnivå
Maskinelement I 15,0 4F5501 Forskarnivå
Maskinelement II 15,0 4F5502 Forskarnivå
Maskinkomponenter 6,0 MF1044 Grundnivå
Maskinkomponenter och CAD 7,5 MF1036 Grundnivå
Maskinkonstruktion 6,0 MF2101 Avancerad nivå
Maskinkonstruktion högre kurs del I 9,0 MF2076 Avancerad nivå
Maskinkonstruktion högre kurs del II 12,0 MF2077 Avancerad nivå
Maskinkonstruktion projektkurs 6,0 MF2102 Avancerad nivå
Maskinkonstruktion, högre kurs 18,0 MF2004 Avancerad nivå
Maskinteknik, introduktionskurs 9,0 MF1001 Grundnivå
Material i design och produktframtagning 9,0 MF1063 Grundnivå
Material, miljö och ekonomi 6,0 MF2033 Avancerad nivå
Mekatronik allmän kurs 6,0 MF2030 Avancerad nivå
Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0 MF2059 Avancerad nivå
Mekatronik i produktdesign 6,0 MF2104 Avancerad nivå
Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 MF2050 Avancerad nivå
Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs 18,0 MF2079 Avancerad nivå
Mekatronik, högre kurs 18,0 MF2003 Avancerad nivå
Mekatronik, högre kurs 18,0 MF2035 Avancerad nivå
Mekatronik, högre kurs vårterminen 9,0 MF2058 Avancerad nivå
Mikrodatorer i produkter 9,0 MF1027 Grundnivå
Mikrodatorer i produkter 9,0 MF1043 Grundnivå
Miljöanpassad konstruktion 6,0 MF2021 Avancerad nivå
Modellbaserad produktutveckling I 9,0 MF1026 Grundnivå
Modellbaserad produktutveckling II 6,0 MF1025 Grundnivå
Modellbaserad produktutveckling, adaptionskurs 3,0 MF2054 Avancerad nivå
Modellering och simulering av maskinelement 10,5 4F5503 Forskarnivå
Modellering och simulering av maskinelement 10,5 MF3015 Forskarnivå
Modellering och simulering i design och produktframtagning 9,0 MF1064 Grundnivå
Modular Product Design 7,5 4F5511 Forskarnivå
Människa produktinteraktion 6,0 MF2037 Avancerad nivå
Produktframtagning 12,0 MF1015 Grundnivå
Produktframtagning - Konstruktion 6,0 MF1045 Grundnivå
Produktframtagning för tekniklärare 7,5 MF1049 Grundnivå
Produktinnovation 6,0 MF2046 Avancerad nivå
Produktinnovation seminariekurs 9,0 MF2052 Avancerad nivå
Produktutveckling 11,0 MF1024 Grundnivå
Programmering i C för inbyggda styrsystem 3,0 MF2095 Avancerad nivå
Projektarbete 6,0 MF2020 Avancerad nivå
Projektarbete i maskinkonstruktion 15,0 4F1810 Grundnivå
Projektarbete i maskinkonstruktion 15,0 MF1010 Grundnivå
Projektarbete i miljöanpassad konstruktion 6,0 MF2022 Avancerad nivå
Projektarbete i produktutveckling 8,0 MF1032 Grundnivå
Projektarbete i produktutveckling 15,0 MF2026 Avancerad nivå
Projektarbete i Tribologi 5,0 MF2029 Avancerad nivå
Projektarbete inom mekatronik 6,0 MF2025 Avancerad nivå
Prototypframtagning 3,0 MF2092 Avancerad nivå
Robust konstruktion 6,0 MF2024 Avancerad nivå
Robust mekatronik 6,0 MF2043 Avancerad nivå
Robust och probabilistisk konstruktion 6,0 MF3028 Forskarnivå
Safeware-Programvara i säkerhetskritiska applikationer 7,5 4F5108 Forskarnivå
Sommarkurs-Cyberfysiska system 4,0 MF2082 Avancerad nivå
Systemkonstruktion 9,0 MF2011 Avancerad nivå
Systemtänkande för inbyggda system 7,5 MF3027 Forskarnivå
Taktilitet, ytor för känsla och upplevelse 6,0 MF2074 Avancerad nivå
Teknikens grunder för tekniklärare 17,0 MF1048 Grundnivå
Tillämpade experimentell metodik 7,5 4F5510 Forskarnivå
Tillämpade experimentell metodik 7,5 MF3019 Forskarnivå
Tjänstedesign 6,0 MF2038 Avancerad nivå
Tribologi 6,0 MF2018 Avancerad nivå
Tribologi (gr dk maskinelement) 9,0 4F5504 Forskarnivå
Utmaningsdriven innovation för hållbar utveckling 22,5 MF2089 Avancerad nivå
Utveckla kreativitet 3,0 MF2094 Avancerad nivå
Visualisering och kommunikation 6,0 MF1019 Grundnivå
Visualisering och kommunikation 6,0 MF1042 Grundnivå
Visualiseringsmetoder 6,0 MF1041 Grundnivå
Visualiseringsmetodik 6,0 MF1031 Grundnivå
Ytmekanik 7,5 4F5505 Forskarnivå
Yttopografi 7,5 4F5506 Forskarnivå