Kurser, SCI/Fysik grundutbildning

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Acceleratorbaserad fysik 6,0 SH2307 Avancerad nivå
Allmän relativitetsteori 3,0 SI2372 Avancerad nivå
Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 SI2360 Avancerad nivå
Astrofysik 6,0 SH2402 Avancerad nivå
Astrofysik, fortsättningskurs 6,0 SH2403 Avancerad nivå
Astropartikelfysik 6,0 SH2200 Avancerad nivå
Atom- och molekylfysik 6,0 SH2500 Avancerad nivå
Atom- och molekylfysik, fortsättningskurs 3,0 SH2501 Avancerad nivå
Avancerad problemlösning A 6,0 SI2920 Avancerad nivå
Beräkningsfysik 7,5 SI2530 Avancerad nivå
Beräkningsfysik, tilläggskurs 4,5 SI2531 Avancerad nivå
Beräkningsfysik, tilläggskurs 2 7,5 SI2532 Avancerad nivå
Elektromagnetism och ljus 3,0 SH1005 Grundnivå
Entreprenörskap för tekniska fysiker 7,5 SH2001 Avancerad nivå
Examensarbete inom fysik 30,0 5A1030 Avancerad nivå
Examensarbete inom fysik, avancerad nivå 30,0 SH203X Avancerad nivå
Examensarbete inom fysik, avancerad nivå 30,0 SH204X Avancerad nivå
Examensarbete inom teoretisk fysik, avancerad nivå 30,0 SI200X Avancerad nivå
Examensarbete inom teoretisk fysik, avancerad nivå 30,0 SI201X Avancerad nivå
Experimentell partikelfysik 6,0 SH2201 Avancerad nivå
Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 SH2306 Avancerad nivå
Fysik för den byggda miljön 9,0 SH1010 Grundnivå
Fysik II 6,0 SI1110 Grundnivå
Fysik, grundkurs del I 10,5 SH1002 Grundnivå
Fysik, grundkurs del I 9,0 SI1100 Grundnivå
Fysik, projektkurs I 15,0 SI2801 Avancerad nivå
Fysikens matematiska metoder 9,0 SI1140 Grundnivå
Fysikens matematiska metoder, kurs I 6,0 SI1141 Grundnivå
Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 SI1142 Grundnivå
Förberedande kurs i fysik 7,5 SH012N Förberedande nivå
Fördjupningskurs i teoretisk fysik 7,5 SI2355 Avancerad nivå
Högteknologiskt entreprenörskap 7,5 SH2002 Avancerad nivå
Inledande experimentell partikelfysik 7,5 SH2202 Avancerad nivå
Inledande relativitetsteori 4,5 SI150V Grundnivå
Inledande relativitetsteori 6,0 SI151V Grundnivå
Introduktion till astronomi för ingenjörer 7,5 SH1003 Grundnivå
Kartesiska tensorer 1,5 SI1130 Grundnivå
Klassisk fysik 6,0 SI1135 Grundnivå
Komplexa system 7,5 SI2540 Avancerad nivå
Kondenserade materiens teori 7,5 SI2600 Avancerad nivå
Kvantfysik 6,0 SI1151 Grundnivå
Kvantfysik 9,0 SI2170 Avancerad nivå
Kvantfältteori 7,5 SI2410 Avancerad nivå
Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 SI2380 Avancerad nivå
Kvantummekanik, kurs I 6,0 SI1150 Grundnivå
Kärnfysik 6,0 SH2301 Avancerad nivå
Kärnfysik 8,0 SH2302 Avancerad nivå
Lie algebror och kvantgrupper 7,5 SI2340 Avancerad nivå
Matematisk fysik 10,5 SI1143 Grundnivå
Medicinsk 3D-avbildning, fortsättningskurs 2 3,0 SH2313 Avancerad nivå
Medicinska bilder 7,5 SH102V Grundnivå
Membran och mjuka material 7,5 SI2550 Avancerad nivå
Miljöfysik 6,0 SH1004 Grundnivå
Miljöfysik 7,5 SH101V Grundnivå
Miljöfysik 8,0 SH2004 Avancerad nivå
Miljöfysik och miljökemi 9,0 SH1008 Grundnivå
Modern fysik 6,0 SH1006 Grundnivå
Modern fysik 4,0 SH1014 Grundnivå
Molekylär modellering 7,5 SI2710 Avancerad nivå
Mångpartikelfysik 7,5 SI2610 Avancerad nivå
Projektarbete i fysik 30,0 SH2006 Avancerad nivå
Projektarbete i fysik 7,5 SI2800 Avancerad nivå
Projektarbete i fysik, mindre kurs 15,0 SH2005 Avancerad nivå
Projektarbete II 15,0 SI2911 Avancerad nivå
Reaktorfysik, mindre kurs 6,0 SH2601 Avancerad nivå
Reaktorfysik, större kurs 9,0 SH2600 Avancerad nivå
Relativistisk kvantfysik 7,5 SI2390 Avancerad nivå
Relativitetsteori 7,5 SI2370 Avancerad nivå
Simulering av fysikaliska system II 7,5 SH2400 Avancerad nivå
Simuleringsfysik 6,0 SI2335 Avancerad nivå
Speciell relativitetsteori 6,0 SI2371 Avancerad nivå
Statistisk fysik 6,0 SI1161 Grundnivå
Statistisk mekanik 7,5 SI2510 Avancerad nivå
Stjärnornas struktur och utveckling 6,0 SH2401 Avancerad nivå
Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 SH2310 Avancerad nivå
Subatomär fysik 6,0 SH2101 Avancerad nivå
Subatomär fysik, tilläggskurs 3,0 SH2102 Avancerad nivå
Symmetrier i fysiken 7,5 SI2215 Avancerad nivå
Synkrotronljusbaserad atom- och molekylfysik 6,0 SH2502 Avancerad nivå
Teoretisk kärnfysik 6,0 SH2011 Avancerad nivå
Teoretisk partikelfysik 7,5 SI2400 Avancerad nivå
Termodynamik 6,0 SI1121 Grundnivå
Termodynamik 5,0 SI1122 Grundnivå
Tillämpad modern fysik 5,0 SH1015 Grundnivå
Transmutation av kärnavfall 8,0 SH2602 Avancerad nivå
Vektoranalys 4,0 SI1146 Grundnivå
Visst är teknik roligt - teknik för grundskolan 7,5 SH111V Grundnivå