Kurser, SCI/Tillämpad fysik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Avancerad molekyldynamik 5,0 FSK3523 Forskarnivå
Avancerad molekyldynamik 7,5 SI3450 Forskarnivå
Avancerade halvledarmaterial 7,5 IH2656 Avancerad nivå
Avancerade halvledarmaterial 7,5 SK2754 Avancerad nivå
Avancerade material och processteknik för fotonik 10,5 IO3001 Forskarnivå
Avancerade material och tillverkningsteknik för fotonik 7,5 SK3450 Forskarnivå
Avancerade material of processteknik för fotonik 10,5 SK3880 Forskarnivå
Avancerade ämnen i materialvetenskap 6,0 IM3002 Forskarnivå
Avancerade ämnen i materialvetenskap 6,0 SK3881 Forskarnivå
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 SK2500 Avancerad nivå
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 SK3500 Forskarnivå
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 7,5 SK2501 Avancerad nivå
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 7,5 SK3501 Forskarnivå
Biofysik 7,5 FSK3524 Forskarnivå
Biofysik 7,5 SI2720 Avancerad nivå
Biofysik 7,5 SI3720 Forskarnivå
Biomedicin för ingenjörer 12,0 SK2531 Avancerad nivå
Biomedicin för ingenjörer 12,0 SK3531 Forskarnivå
Cellodling: teori och praktik 4,0 FSK3503 Forskarnivå
Cellodling: teori och praktik 4,0 SK2513 Avancerad nivå
Cellulär biofysik 10,0 FSK3502 Forskarnivå
Cellulär biofysik 10,0 SK2512 Avancerad nivå
Den biologiska cellens fysik I 8,0 SK2510 Avancerad nivå
Den biologiska cellens fysik I 8,0 SK3510 Forskarnivå
Den biologiska cellens fysik II 6,0 SK2511 Avancerad nivå
Den biologiska cellens fysik II 6,0 SK3511 Forskarnivå
Doktorandseminarium i nanofabrikation 7,5 SK3760 Forskarnivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 IF1613 Grundnivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 SK1110 Grundnivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 SK1111 Grundnivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 SK1114 Grundnivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 SK1115 Grundnivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 SK1117 Grundnivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 SK1118 Grundnivå
Elektroniska materials fysik 7,5 2B1211 -
Elektrooptik 6,0 SK2401 Avancerad nivå
Elektrostråle och jonstråle nanofabrikation 3,0 SK3750 Forskarnivå
Examensarbete inom tillämpad fysik 30,0 5A1060 Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad fysik, avancerad nivå 30,0 SK200X Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad fysik, avancerad nivå 30,0 SK202X Avancerad nivå
Experimentell fysik 4,0 SK1105 Grundnivå
Experimentell molekylfysik 6,0 SK2821 Avancerad nivå
Experimentell molekylfysik 6,0 SK3821 Forskarnivå
Experimentella metoder för karakterisering av bulk nanomaterial 7,5 IM3006 Forskarnivå
Experimentella metoder för katakterisering av bulk nanomaterial 7,5 SK3882 Forskarnivå
Experimentella metoder i molekylär biofysik 8,0 SK3520 Forskarnivå
Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 SK2520 Avancerad nivå
Fasta tillståndets fysik 6,0 IM2601 Avancerad nivå
Fasta tillståndets fysik 7,5 IM2660 Avancerad nivå
Fasta tillståndets fysik 6,0 SK2750 Avancerad nivå
Fasta tillståndets fysik 7,5 SK2758 Avancerad nivå
Fasta tillståndets fysik 5,0 SK2771 Avancerad nivå
Fasta tillståndets fysik, tilläggskurs 3,0 IM2602 Avancerad nivå
Femtokemi 8,0 SK3810 Forskarnivå
Fiberoptisk kommunikation 7,5 IO2653 Avancerad nivå
Fiberoptisk kommunikation 9,0 IO3656 Forskarnivå
Fiberoptisk kommunikation 7,5 SK2811 Avancerad nivå
Fiberoptisk kommunikation 9,0 SK3883 Forskarnivå
Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 SK2521 Avancerad nivå
Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 SK3521 Forskarnivå
Forskningens frontlinjer i Medicinsk och Biomedicinsk Teknik 1,5 SK3525 Forskarnivå
Fotografi för medieteknik 4,0 SK1140 Grundnivå
Fotonik 7,5 IO2655 Avancerad nivå
Fotonik 7,5 IO3655 Forskarnivå
Fotonik 7,5 SK2812 Avancerad nivå
Fotonik 7,5 SK3884 Forskarnivå
Fotonikens grundprinciper 7,5 SK2402 Avancerad nivå
Fourieroptik 6,0 SK2340 Avancerad nivå
Fourieroptik 6,0 SK3340 Forskarnivå
Framsteg i optiska nätverk 7,5 SK3885 Forskarnivå
Fysik 6,0 SK1113 Grundnivå
Fysik del 1, termodynamik och vågrörelselära 6,0 IF1601 Grundnivå
Fysik del 1, termodynamik och vågrörelselära 6,0 SK1106 Grundnivå
Fysik del 2, materialfysik 6,0 IF1602 Grundnivå
Fysik del 2, materialfysik 6,0 SK1107 Grundnivå
Fysik I 9,0 SK1112 Grundnivå
Fysik, tilläggskurs med jämställdhets-, mångfald- och likabehandlingsperspektiv 1,5 SK1116 Grundnivå
Fysik: vågor och partiklar 7,5 SK1131 Grundnivå
Fysikens grunder 6,0 2B1120 -
Grundläggande fysik 9,0 IM1601 Grundnivå
Grundläggande fysik 9,0 SK1151 Grundnivå
Grundläggande fysik I 9,0 SK1150 Grundnivå
Grundläggande modellering inom bioteknologi 6,0 SI1410 Grundnivå
Halvledar- och nanooptik 6,0 IO2663 Avancerad nivå
Halvledar- och nanooptik 6,0 SK2766 Avancerad nivå
Halvledar-och nano-optik 6,0 IO3004 Forskarnivå
Halvledar och nanooptik 6,0 SK3886 Forskarnivå
Ickelinjär optik 10,5 SK3420 Forskarnivå
Ickelinjär optisk teknologi 12,0 SK3421 Forskarnivå
Inledande modern fysik 9,0 SK180N Grundnivå
Inledande simuleringsfysik 6,0 SI1335 Grundnivå
Introduktion till biomedicin 6,0 SK2530 Avancerad nivå
Introduktion till biomedicin 6,0 SK3530 Forskarnivå
Introduktion till nanomaterial och nanoteknik 7,5 IM2655 Avancerad nivå
Introduktion till nanomaterial och nanoteknik 7,5 SK2756 Avancerad nivå
Introduktion till nanoteknik 5,0 SK2770 Avancerad nivå
Introduktion till svepprob-mikroskopi 6,0 SK2740 Avancerad nivå
Introduktion till svepprob-mikroskopi 6,0 SK3740 Forskarnivå
Karakterisering av nanomaterial 7,5 IM2666 Avancerad nivå
Karakterisering av nanomaterial 7,5 SK2761 Avancerad nivå
Karakteriseringsmetoder i materialfysik med neutroner och synkrotronljusstrålning 7,5 IM3000 Forskarnivå
Karakteriseringsmetoder i materialfysik med neutroner och synkrotronljustrålning 7,5 SK3887 Forskarnivå
Kemi för nanoteknik 5,0 SK2772 Avancerad nivå
Klassisk fysik 13,0 SK1101 Grundnivå
Klassisk fysik 12,0 SK1102 Grundnivå
Klassisk fysik 7,5 SK1104 Grundnivå
Klassisk fysik för CL 9,0 SK1103 Grundnivå
Klassisk fysik, mekanik och våg 7,5 IF1603 Grundnivå
Klassisk fysik, mekanik och våg 7,5 SK1108 Grundnivå
Kolloider och kolloidala principer för tillämpningar 7,5 SK2774 Avancerad nivå
KTH-SJTU sommarskola i interdiciplinär biomedicinsk forskning 4,5 SK3526 Forskarnivå
Kvantelektronik 8,0 SK3600 Forskarnivå
Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 SK2400 Avancerad nivå
Kvantfotonik 7,5 SK2900 Avancerad nivå
Kvantfotonik 7,5 SK3601 Forskarnivå
Kvantiserade material och komponenter 7,5 SK2901 Avancerad nivå
Kvantitativ databehandling och analys för mikroskopi 7,5 SK3522 Forskarnivå
Kvantmaterial 7,5 SK2904 Avancerad nivå
Kvantmekaniska datorberäkningar för material- och nanofysik 7,5 IM3007 Forskarnivå
Kvantteknologi 7,5 SK2903 Avancerad nivå
Laserfysik 7,5 SK2411 Avancerad nivå
Laserfysik 7,5 SK3400 Forskarnivå
Laserfysik 10,5 SK3410 Forskarnivå
Laserfysik fk 12,0 SK3411 Forskarnivå
Lasermätteknik och optisk mätteknik 6,0 SK2360 Avancerad nivå
Laserspektroskopi 8,0 SK2800 Avancerad nivå
Laserspektroskopi 8,0 SK3800 Forskarnivå
Laserteknik 7,5 IO2659 Avancerad nivå
Laserteknik 7,5 SK2813 Avancerad nivå
Ljusmikroskopi, teori och praktik 4,0 SK3515 Forskarnivå
Luminescens spektroskopi av halvledare 6,0 SK3888 Forskarnivå
Luminescens spektroskopi av halvledare: teori och experiment 7,5 SK3889 Forskarnivå
Luminiscens spektroskopi av halvledare 6,0 IM3005 Forskarnivå
Luminiscens spektroskopi av halvledare: teori och experiment 7,5 IM3008 Forskarnivå
Magnetism i tunna filmer 7,5 SK3890 Forskarnivå
Magnetism i tunna filmer och nanostrukturer 7,5 IM3601 Forskarnivå
Matematisk modellering i cell fysik 6,0 SK3516 Forskarnivå
Material för energitillämplingar 3,0 SK3891 Forskarnivå
Material för energitillämpningar 3,0 IM3001 Forskarnivå
Mesoskopisk fysik 8,0 SK2700 Avancerad nivå
Mesoskopisk fysik 8,0 SK3700 Forskarnivå
Mikrovågsteknik 7,5 IT2651 Avancerad nivå
Mikrovågsteknik 7,5 SK2814 Avancerad nivå
Mikrovågsteknik, avancerad doktorandkurs 7,5 IT3002 Forskarnivå
Mikrovågsteknik, avancerad doktorandkurs 7,5 SK3892 Forskarnivå
Mikrovågsteknik, grundläggande doktorandkurs 7,5 IT3001 Forskarnivå
Mikrovågsteknik, grundläggande doktorandkurs 7,5 SK3893 Forskarnivå
Miljöfysik 9,0 SK1160 Grundnivå
Miljöfysik 9,0 SK184N Grundnivå
Miljöfysik 6,0 SK2711 Avancerad nivå
Molekylfysik 8,0 SK2820 Avancerad nivå
Molekylär elektronik 7,5 IM2653 Avancerad nivå
Molekylär elektronik 7,5 SK2755 Avancerad nivå
Molekylärbiologi för avbildning, teori och praktik 6,0 SK3512 Forskarnivå
Nanoelektronik 9,0 IH2654 Avancerad nivå
Nanoelektronik 9,0 IM3003 Forskarnivå
Nanoelektronik 9,0 SK2753 Avancerad nivå
Nanoelektronik 9,0 SK3894 Forskarnivå
Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 SK2560 Avancerad nivå
Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 SK3560 Forskarnivå
Nanomaterial för hållbar energi och miljö 7,5 SK2775 Avancerad nivå
Nanomaterialkemi 7,5 IM2665 Avancerad nivå
Nanomaterialkemi 7,5 SK2760 Avancerad nivå
Nanomaterialkemi 6,0 SK3900 Forskarnivå
Nanostrukturerade material 6,0 SK3895 Forskarnivå
Nanostrukturerade material och självorganisering 6,0 IM2657 Avancerad nivå
Nanostrukturerade material och självorganisering 6,0 IM3004 Forskarnivå
Nanostrukturerade material och självorganisering 6,0 SK2765 Avancerad nivå
Nanotermodynamik 7,5 SK2773 Avancerad nivå
Optik 9,0 IO2651 Avancerad nivå
Optik 9,0 IO3002 Forskarnivå
Optik 9,0 SK2302 Avancerad nivå
Optik 9,0 SK3896 Forskarnivå
Optik, påbyggnadskurs 7,5 SK2376 Avancerad nivå
Optik, påbyggnadskurs för media 6,0 SK2375 Avancerad nivå
Optisk design 6,0 SK2330 Avancerad nivå
Optisk design 6,0 SK3330 Forskarnivå
Optisk fysik 6,0 SK2300 Avancerad nivå
Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 SK2301 Avancerad nivå
Optisk kommunikation och avbildning 6,0 SK1130 Grundnivå
Optisk mätteknik 6,0 SK2350 Avancerad nivå
Optisk problemlösning 6,0 SK2320 Avancerad nivå
Optisk problemlösning, fortsättningskurs 1 3,0 SK2321 Avancerad nivå
Optisk problemlösning, fortsättningskurs 2 3,0 SK2322 Avancerad nivå
Praktikaliteter för forskarstuderanden 1,5 IT3000 Forskarnivå
Praktikaliteter för forskarstuderanden 1,5 SK3897 Forskarnivå
Projekt i nanomaterial 7,5 IM2659 Avancerad nivå
Projekt i nanomaterial 7,5 SK2757 Avancerad nivå
Projektarbete i tillämpad fysik 60,0 SK2000 Avancerad nivå
Projektarbete i tillämpad fysik 30,0 SK2001 Avancerad nivå
Projektarbete i tillämpad fysik 15,0 SK2002 Avancerad nivå
Projektarbete i tillämpad fysik 7,5 SK2003 Avancerad nivå
Proteinfysik 7,5 SI2700 Avancerad nivå
Proteinfysik 7,5 SI3430 Forskarnivå
Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 SK2550 Avancerad nivå
Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 SK3550 Forskarnivå
Sammansatta halvledare och fotoniska komponenter 7,5 SK2822 Avancerad nivå
Seminariekurs i lasersäkerhet 1,5 SK3415 Forskarnivå
Seminarkurs på cellens fysik 2,0 SK3513 Forskarnivå
Seminarkurs på Tillämpad Fysik (ett år) 1,5 SK3001 Forskarnivå
Seminarkurs på Tillämpad Fysik (två år) 3,0 SK3002 Forskarnivå
Simulering av cell fysik med virtualcell 4,0 SK3517 Forskarnivå
Simulering och modellering 6,0 SI1336 Grundnivå
Spinnelektronik 8,0 SK2710 Avancerad nivå
Spinnelektronik 8,0 SK3710 Forskarnivå
Statistisk fysik 7,5 IF2692 Avancerad nivå
Statistisk fysik 7,5 SK2752 Avancerad nivå
Stokastiska metoder 5,0 IM3010 Forskarnivå
Stokastiska metoder 5,0 SK3898 Forskarnivå
Superupplösande mikroskopi 3,0 SK3514 Forskarnivå
Supraledning och tillämpningar 6,0 IM2661 Avancerad nivå
Supraledning och tillämpningar 6,0 SK2759 Avancerad nivå
Supraledning och tillämpningar 6,0 SK3759 Forskarnivå
Synens neurofysiologi 5,0 SK3371 Forskarnivå
Synintryckens fysik 6,0 SK2370 Avancerad nivå
Synintryckens fysik, större kurs 9,0 SK2371 Avancerad nivå
Teknisk fotografi 8,0 SK2380 Avancerad nivå
Teknisk fotografi 8,0 SK3380 Forskarnivå
Termodynamik och statistisk fysik 7,5 IF1614 Grundnivå
Termodynamik och statistisk fysik 7,5 SK1119 Grundnivå
Tillämpad elektromagnetism 6,0 SK2310 Avancerad nivå
Tillämpad fotonik 6,0 SK2403 Avancerad nivå
Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 SK2540 Avancerad nivå
Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 SK3540 Forskarnivå
Vinterskola i fotonik för energi 2,0 IO3000 Forskarnivå
Vinterskola i fotonik för energi 2,0 SK3899 Forskarnivå
Visuell optik 7,5 FSK3374 Forskarnivå
Visuell psykofysik 7,5 SK3372 Forskarnivå
Vågrörelselära 6,0 SK1120 Grundnivå
Växelverkan ljus-materia 7,5 SK2902 Avancerad nivå
Ytfysik, grundkurs 6,0 IM2652 Avancerad nivå
Ytfysik, grundkurs 6,0 SK2764 Avancerad nivå
Ytors fysik och kemi 7,5 IM2667 Avancerad nivå
Ytors fysik och kemi 7,5 SK2762 Avancerad nivå
Ögats optik 7,5 SK3370 Forskarnivå